NGÀY 18 THÁNG 10: THÁNH LUCA

Thánh Luca là người đóng góp phần viết lớn nhất so với các tác giả khác trong Tân ước, gồm quyển Phúc Âm thứ ba và sách Công vụ Tông đồ. Trong hai cuốn này, ngài cho thấy sự song hành giữa đời sống Ðức Kitô và của Giáo hội. Trong các thánh sử, ngài là người duy nhất thuộc dân ngoại. Truyền thuyết cho rằng ngài sinh quán ở Antioch, và thánh Phaolô gọi ngài là "Người thầy thuốc yêu quý của chúng tôi" (Col. 4:14). Có lẽ ngài viết sách Phúc Âm trong khoảng từ năm 70 cho đến 85. 

Ngài xuất hiện trong sách Công vụ trong chuyến hành trình thứ hai của thánh Phaolô, và ở lại Philipphê một vài năm cho đến khi thánh Phaolô trở về đó trong chuyến hành trình thứ ba, và ngài tháp tùng thánh Phaolô đến Giêrusalem và ở gần thánh nhân trong thời gian bị cầm tù ở Ceasarea. Trong hai năm này, thánh Luca đã có thời giờ để tìm tòi thêm các chi tiết và phỏng vấn những người đã từng gặp Ðức Giêsu. Sau cùng ngài là người đồng hành trung tín đã tháp tùng thánh Phaolô trong chuyến đi đầy nguy hiểm đến Rôma. Trong thư gửi Timôthê, thánh Phaolô có nhắc, "Chỉ có anh Luca là ở với tôi" (2 Tim 4:11). 

Lời bàn

Thánh Luca viết cho Kitô hữu dân ngoại với tư cách của một người dân ngoại. Cuốn Phúc Âm ngài viết chứng tỏ ngài là chuyên viên về văn phong cổ điển Hy Lạp, cũng như về sự hiểu biết các nguồn tài liệu Do Thái. 

Ðặc tính của thánh Luca có thể được nhận thấy trong Phúc Âm của ngài qua những khía cạnh được ngài nhấn mạnh: (1) Phúc Âm của Sự nhân từ: Thánh Luca nhấn mạnh đến lòng nhân từ và nhẫn nại của Ðức Giêsu đối với người tội lỗi và người đau khổ. Ngài thật cởi mở đối với mọi người, Ngài lưu tâm đến người Samari, người phong cùi, người thu thuế, người lính, người tội lỗi công khai, người mù chữ, người nghèo. Chỉ trong Phúc Âm thánh Luca là có đề cập đến người phụ nữ tội lỗi, dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc bị mất, dụ ngôn người con hoang đàng, và người trộm lành. (2) Phúc Âm của sự Cứu chuộc muôn người: Ðức Giêsu chết cho tất cả mọi người. Ngài không chỉ là con vua Ðavít mà còn là con cháu A Dong, và những người dân ngoại cũng là bạn của Ngài. (3) Phúc Âm của người nghèo: "Người bé mọn" thường nổi bật - ông Dacaria và bà Elizabeth, Ðức Maria và thánh Giuse, các mục đồng, cụ Simeon và bà Anna. Ngài cũng lưu tâm đến điều mà ngày nay chúng ta gọi là "sự nghèo khó Phúc Âm." (4) Phúc Âm của sự Từ bỏ bản thân mình cách tuyệt đối:

Thánh Luca nhấn mạnh đến nhu cầu hiến dâng hoàn toàn cho Ðức Kitô. (5) Phúc Âm của sự Cầu nguyện và Chúa Thánh Thần: Thánh Luca cho thấy Ðức Giêsu cầu nguyện trước mỗi biến cố quan trọng trong sứ vụ. Chúa Thánh Thần đưa Giáo hội đến cùng đích tuyệt hảo. (6) Phúc Âm của niềm vui: Thánh Luca thành công trong việc trưng dẫn niềm vui Cứu độ đã lan tràn trong Giáo hội tiên khởi. 

Lời trích

Ðoạn kết của Phúc Âm thánh Luca: "Sau đó, người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Các ông bái lạy Người, rồi trở về Giêrusalem mà lòng tràn ngập niềm vui, và họ tiếp tục ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa" (Luca 24:50-53).

Đaminh Xuân Uyển SDB

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 04:42
Đánh giá bài suy niệm
(2 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 2720 lần

SUY NIỆM NGÀY LỄ

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]