NGÀY 28 THÁNG 10: THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ

Thánh Giuđa là một nhân vật được đề cập đến trong Phúc Âm theo thánh Luca, cũng như trong Công vụ Tông đồ. Thánh Mátthêu và thánh Máccô gọi ngài là Thadeus (Tađêô). Ngoài ra ngài không được nhắc đến ở chỗ nào khác trong các Phúc Âm, ngoại trừ, khi kể tên các tông đồ. Các học giả cho rằng ngài không phải là tác giả của các thư thánh Giuđa. Thực ra, Giuđê cùng tên với Giuđa Ítcariốt (Judas Iscariot). Do đó, vì sự bất xứng của tên Giuđa (bán Chúa), nên người ta đã gọi ngài là "Giuđê".


Thánh Simon được tất cả bốn Phúc Âm nhắc đến. Có hai Phúc Âm gọi ngài là "người Nhiệt thành" (Zealot). Phái Nhiệt thành là một nhánh Do Thái giáo đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Do Thái. Ðối với họ, lời hứa gửi Đấng Mêsia (Thiên sai) đến trong Cựu ước có nghĩa là người Do thái sẽ được tự do và có được một quốc gia độc lập. Chỉ có Thiên Chúa là vua của họ, nên việc nộp thuế cho người La Mã - là người đang đô hộ - được coi là xúc phạm đến Thiên Chúa. Chắc chắn rằng một số người Nhiệt thành là miêu duệ tinh thần của các anh em Maccabê, những vị anh hùng dành độc lập cho dân tộc khỏi tay các vua nước Xyri xưa). Họ muốn tiếp tục lý tưởng tôn giáo và tranh đấu cho độc lập từ tay người Rôma. Nhưng nhiều người trong nhóm họ cũng giống như quân khủng bố ngày nay. Họ lùng bắt để giết những người ngoại quốc và người Do Thái "cộng tác với địch." Họ là những người chủ chốt trong vụ nổi loạn chống La Mã và kết thúc mọi chuyện bằng việc thành Giêrusalem bị phá hủy vào năm 70.


Lời bàn


Như mọi trường hợp các thánh Tông đồ, ngoại trừ thánh Phêrô, Gioan và Giacôbê, chúng ta đang đối diện với những người thực sự vô danh, và chúng ta bàng hoàng trước sự kiện là sự thánh thiện của họ hoàn toàn nhờ vào ơn của Ðức Kitô. Ngài chọn một số người mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến: Một đoàn viên đàng Nhiệt thành (Zealot), một nhân viên thu thuế, một ngư dân nóng tính, hai "người con của sấm sét" và một Giuđa Iscariot.

Ðó là sự nhắc nhở cho chúng ta biết, không phải ai cũng có quyền được Chúa chọn. Sự thánh thiện không lệ thuộc ở công trạng, văn hóa, cá tính, sự cố gắng hay thành đạt của loài người. Nó hoàn toàn là ơn sủng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không cần đến nhóm Nhiệt thành (Zealot) để giúp Nước Trời trị đến bằng bạo lực. Thánh Giuđê, cũng như các thánh khác, là vị thánh “đáng lý không thể là thánh”: Chỉ có Thiên Chúa mới tạo được đời sống thánh thiện nơi  con người. Và Chúa muốn như vậy, nơi tất cả mọi người chúng ta.

Lời trích


"Cũng như Ðức Kitô được sai đến bởi Thiên Chúa Cha, thì Người cũng sai các Tông đồ, được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để rao giảng cho mọi tạo vật (xem Máccô 16:15), để họ loan truyền rằng Con Thiên Chúa, qua sự chết và sự sống lại, đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của Satan (xem CVTÐ 26:18), và khỏi sự chết, và đưa chúng ta vào vương quốc của Thiên Chúa Cha" (Hiến chương về Phụng vụ, 6).

Đaminh Xuân Uyển SDB

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 06:31
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 3046 lần

SUY NIỆM NGÀY LỄ

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]