NGÀY 20 THÁNG 1: THÁNH FABIANÔ, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO

20 -1: THÁNH FABIANÔ, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO (+ 250)

1. Ghi nhận lịch sử - Phụng vụ

Canh tân Phụng  vụ vào năm 1969 tách ngày lễ thánh  Fabianô  ra khỏi thánh Sêbastianô. Từ năm 354, cả hai vị thánh được mừng chung với nhau, có hai cuộc họp khác nhau bên cạnh mộ của các vị. Thánh  Fabianô  được bầu lên ngôi Giáo Hoàng  vào năm 236  khi còn là một giáo dân, tiếp ngôi thánh Anterô.

Theo truyền thuyết do thánh Eusêbiô ghi lại, một chim bồ câu đã đến đậu trên đầu ngài, để chỉ người đáng chọn. Mƣời bốn năm trên ngôi Giáo Hoàng, Fabianô  tổ chức Giáo hội Rôma, phân địa phận ra làm 7 vùng. Ngài đánh giá cao việc tôn kính các thánh tử đạo và giao nhiệm vụ ghi lại sách Hạnh Tử Đạo (Martyrologium) cho các phụ phó tế. Ngài cho sửa sang các nghĩa trang, nhất là nghĩa trang  thánh Callistô, nơi ngài chôn cất thánh Pontianô. Theo thánh Grêgoriô  thành Tours, ngài đã gởi sang xứ Gaulle    [tức Nước Pháp]  7 vị  Giám mục, trong đó có Saturnin thuộc  tỉnh Toulouse, Théophile d’Arles, Gatien de Tours và Denis de Paris. Cuối cùng, ngài can thiệp vào Giáo hội Phi châu để nâng đỡ ông Origênê. Dưới thời bách hại của hoàng đế Đêcê, Fabianô là một trong những người được tử đạo (20.01.250). Ngài được chôn cất trong mộ địa Giáo Hoàng, nơi hầm mộ  thánh Callixtô mà chính ngài đã cho sửa sang lại; trên mộ của ngài có ghi dòng chữ tiếng Hy Lạp: Fabianos Episcopos Martyr  [Giám mục Tử  đạo Fabianô]. Một phần di tích của ngài đƣợc chuyển đến đại  Thánh đường  thánh Sêbastianô.

2. Thông điệp và tính thời sự 

a. Khi nghe tin  Đức Giáo Hoàng  Fabianô  qua đời, thánh Cyprianô  đã gởi cho giáo đoàn Rôma một lá thư: “Tôi đã được nghe về cái chết huy hoàng của người và tôi rất vui mừng vì sự cai quản tốt đẹp của  người đã xứng đáng đƣợc vòng triều thiên như thế” (Phụng vụ giờ Kinh).

Cái chết vinh quang của thánh Fabianô  là “một mẫu gương đức tin và sự can đảm” và “cần thiết một Giám mục liên đới trong đức tin với anh em của mình”. Thánh Cyprianô viết: “một số vì sợ, đã sa ngã… họ đã tách ra khỏi chúng ta!”

b. Giáo hội Rôma đã viết cho các Kitô hữu Cartaginê  trong thời bách hại của hoàng đế Đêciô “Giáo hội vững vàng trong đức tin”. Cũng thế, bài đọc một của Thánh lễ khuyến khích chúng ta đừng trở lui khi bị thử thách. “Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hóa trung thành” (1 Pr 4,14-19).

Nếu thầy trung tín, đệ tử sẽ trung tín: Bây giờ tôi nói: “Này con đây, con đến…” Con sẽ không che giấu sự tín trung và ơn cứu độ của Chúa ; con sẽ cao rao tình yêu và chân lý của Chúa giữa đại hội” (Thánh vịnh 39).

Đaminh Xuân Uyển SDB

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018 10:24
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 1728 lần

SUY NIỆM NGÀY LỄ

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]