25 THÁNG 3: LỄ TRUYỀN TIN

LỄ TRUYỀN TIN

Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

Lịch Phụng vụ Rôma lấy lại danh xưng “Lễ Truyền Tin” để gọi lễ Ngôi Lời nhập thể, vì có lý do chính đáng, nhưng trước sau vẫn là lễ chung của Đức Kitô và Đức Trinh nữ: Lễ của Ngôi Lời làm “con Đức Trinh nữ” và lễ Đức Trinh nữ là “Mẹ Thiên Chúa”.

Về phía Đức Kitô, phụng vụ phong phú vô tận của cả Đông phương lẫn Tây phương đều ca tụng lễ Trọng này như là lễ tưởng

niệm tiếng THƯA VÂNG - FIAT- có giá trị cứu rỗi của Ngôi Lời nhập thể, đã vào trong trần gian với lời này: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành ý Chúa”; đồng thời cũng là để tưởng niệm bước đầu của công cuộc cứu chuộc và MẦU NHIỆM Ngôi Hiệp mật thiết, bất khả phân ly giữa thiên tính và nhân tính trong ngôi vị độc nhất của Ngôi Lời.

Về phía Đức Maria, lễ này được coi là lễ của Eva mới, người trinh nữ vâng phục và trung tín, đã nhờ tiếng Fiat đại độ của mình và nhờ phép Chúa Thánh Thần, trở nên Mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ thật của loài người; đồng thời cũng là Hòm bia giao ước đích thực và Đền thờ đích thực của Thiên Chúa vì đã tiếp đón Đấng Trung gian độc nhất trong cung lòng mình. Vì vậy, đây là lễ tưởng niệm giây phút tột đỉnh trong cuộc đối thoại cứu rỗi Giữa Thiên Chúa và loài người; cũng là dịp kính nhớ sự ưng thuận tự do và sự hợp tác của Đức Maria đối với chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

Chín tháng trước ngày lễ Sinh nhật, Hội Thánh mừng lễ Truyền tin, ngày mà sứ thần đến với Đức Trinh nữ Maria báo cho biết, Trinh nữ đã được chọn để làm Mẹ Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa.

Đức Maria đại diện cho dân tộc mình, cũng như đại diện cho nhân loại, đã trả lời bằng tiếng “Thưa vâng”. Chức “Thiên Mẫu” là mầu nhiệm trọng tâm trong cuộc đời của Đức Maria: Tất cả mọi mầu nhiệm và ân sủng khác đều bắt nguồn từ đấy và cũng hướng vào đấy.

Lễ “Công bố ngày sinh của Chúa” đã được mừng kính ở Giáo hội Đông phương từ khoảng năm 550 vào ngày 25.3. Giáo hội Latinh mãi cho đến thế kỷ thứ VII mới chấp nhận Thánh lễ này (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

 

 

Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 775 lần

SUY NIỆM NGÀY LỄ

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]