SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH – Năm B Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Click vào "lehienlinh_b(sn)" để tải tài liệu về (sưu tầm)    
Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật lễ Hiển Linh John.W.Martens  Văn Hào, SDB chuyển ngữ “Vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu?”(Mt 2,2). Mùa hè năm…
Cha và mẹ đứa trẻ ngạc nhiên về những điều người ta nói về hài nhi (Lc 2,33). John W.Martens Văn Hào, SDB chuyển ngữ “Mỗi đứa trẻ…
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ THÁNH GIA – Năm B Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2,…
Suy niệm của Peter Felmeier Lm. Gioan Trần Văn Hào SDB, chuyển ngữ   “Thuở ban đầu đã có Ngôi Lời” (Ga 1,1) “Tôi nói với bạn, hay…
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG Suy niệm Tin mừng Ga Lc 1:26-38       Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB   Thiên sứ truyền tin cho cả tôi nữa!     …
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 Click vào "muavong_4b(sn)" để tải tài liệu về…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]