CN 29 TN A: Trả lại cho Thiên Chúa và cho Xê-da

Văn Chính, SDB

Mt 22,15-21

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21). Với một số nhà chính khách và nhà cai trị dân, câu Kinh thánh này khá quen thuộc với họ. Mãi đến vài năm trước đây thôi, đất nước Nigeria vẫn còn phải sống dưới tình trạng độc tài quân quản. Quân đội đã làm tan rã Liên đoàn Lao Động và loại bỏ những nhà trí thức, chỉ còn lại duy nhất một thế lực chống lại họ: đó là Giáo hội. Hội Đồng Giám Mục đã đưa ra những tuyên ngôn chỉ trích mạnh mẽ chế độ độc tài quân sự. Chính quyền quân sự trả đũa lại bằng cách trích dẫn câu Kinh thánh này và tố cáo Giáo hội xen vào chuyện chính trị.

Phải chăng khi nói rằng “Của Xê-da, trả lại cho Xê-da”, Kinh thánh muốn ám chỉ đến toàn bộ những vấn đề xã hội, kinh tế, dân sự, và “Của Thiên Chúa, trả lại cho Thiên Chúa”, Kinh thánh chỉ muốn nói tới những chuyện về tinh thần, tâm linh mà thôi sao? Cứ theo lối giải thích này, những vấn đề của con người được chia thành 2 lãnh vực: lãnh vực tâm linh thuộc về Thiên Chúa và là chuyện của các thừa tác viên của Người; còn lãnh vực trần thế thì thuộc về các chính quyền xã hội. Phải chăng Đức Giê-su thực sự muốn chúng ta có một lối nhìn nhị nguyên như thế về cuộc sống của con người? Để hiểu đúng nội dung câu nói này của Đức Giê-su, chúng ta cần phải đặt nó vào trong chính bối cảnh ban đầu mà Đức Giê-su nói.

Trong khi chân nhân câu nói “Của Xê-da, trả về cho Xê-da; Của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” là chân lý, chúng ta đừng quên rằng Đức Giê-su nói câu này như một cách để thoát khỏi cái bẫy của các người Biệt phái. “Bây giờ những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng... “có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22, 15-17). Đây hẳn không phải là câu hỏi chân thành của những người thực sự muốn biết điều phải làm trong mối tương giao giữa tôn giáo và nhà nước. Do đó, thật không đúng khi cho rằng câu nói này của Đức Giê-su muốn nói tới một mối tương giao lý tưởng cần có giữa tôn giáo và nhà nước. Đứng trước cái bẫy “hai chiều” của những người Pha-ri-siêu và những người thuộc bè Hê-rô-đê, thật nguy hiểm khi Đức Giê-su trả lời “có” hay “không”, nên Đức Giê-su đặt câu trả lời của Ngài vào một lối nói khó hiểu nhằm thoát ra khỏi cái bẫy “hai chiều” này. Do đó, Ngài đã làm cho mọi người bị lúng túng, khó hiểu, không chỉ những đối thú của Ngài, nhưng còn cho cả chúng ta khi đọc lại lời này trong Kinh thánh. Nếu chúng ta cho rằng Đức Giêsu muốn nói tới việc chúng ta phải trung thành phục vụ cho cả 2, thì chúng ta cũng biết rằng những người Pha-ri-siêu khi nghe Ngài nói, họ không hiểu như vậy. Trong phiên tòa xử Đức Giê-su tại pháp đình của Tổng trấn Phi-la-tô, một trong những lời tố cáo mà các đối thủ của Đức Giê-su tố Ngài chính là: “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da” (Lc 23,2).

Một lối dùng chữ rất hay trong câu trả lời của Đức Giê-su cho chúng ta hiểu ra nội dung câu nói của Ngài. Đối thủ của Đức Giê-su nêu lên câu hỏi: “có được phép (trong tiếng Hy lạp là didômi) nộp thuế cho Xê-da hay không?”, thì trong câu trả lời của Đức Giê-su: “của Xê-da, thì trả lại (tiếng Hy lạp là paradidômi) lại cho Xê-da”. Điều này hàm chứa ý rằng: Xê-da đã có những cái thuộc về ông. Vậy câu trả lời của Đức Giê-su có thể giải thích: “Trả lại cho Xê-da những gì thuộc về Xê-da, và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”. Thay vì trả lời trực tiếp cho vấn nạn: có nên nộp thuế cho hoàng đế Xê-da không?, thì Đức Giê-su lại hướng câu trả lời của Ngài đến một khía cạnh khác, khía cạnh theo nguyên tắc công bằng. Các triết gia Hy lạp sống trước thời của Đức Giê-su vẫn định nghĩa sự công bằng là “trả lại cho người ta những gì của họ”. Đức Giê-su dường như muốn nói rằng điều ràng buộc người ta chính là đức công bằng: trả lại cho mỗi người những gì là của người ấy. Vậy, việc phục vụ Thiên Chúa phải chăng là một vấn đề cơ bản của sự công bằng? Nếu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những điều để chúng ta là người và chúng ta sở hữu trong cuộc sống, thì chúng ta phải tuân giữ sự công bằng là phải có lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và trung thành phục vụ Người. Hành vi thờ phượng quan trọng nhất của người ki-tô hữu chính là việc cử hành Thánh Thể, có nghĩa là “Tạ ơn”. Đây chính là món nợ lòng biết ơn mà chúng ta mắc nợ Thiên Chúa.

Để kết luận, vậy đâu là điều Đức Giê-su dạy liên quan đến nghĩa vụ đối với chính quyền dân sự? Đức Giê-su không nói tới sự trung thành tuyệt đối nhưng phải có sự trung thành. Điều này có nghĩa rằng nếu một chính quyền dân sự biết quan tâm chăm lo cho những nhu cầu và đời sống của người dân, thì theo lẽ công bằng, người dân phải trung thành phục vụ chính quyền dân sự, cộng tác với họ. Ngược lại, nếu chính quyền dân sự độc tài, áp đặt, bức bách dân chúng, thủ lợi cho bản thân họ, bóc lột xương máu của người dân, thì chẳng cần phải có sự trung thành phục vụ cho chính quyền đó, vì khi đó, người dân đâu có gì mắc nợ để trả lại cho chính quyền dân sự? Đối với một chính quyền chuyên chế, áp bức, bóc lột dân chúng, thì nguyên tắc công bằng không còn bó buộc người dân phải trung thành và phục vụ cho chính quyền. Do đó, nếu dùng đoạn Kinh thánh này để biện luận cho sự trung thành và phục vụ vô điều kiện cho một chính quyền tham những, thối nát, độc tài... thì hẳn đã hiểu sai điều mà Đức Giê-su đã dạy ở đây. Các người Ki-tô hữu phải biết nhận định chuyện này đối với việc trung thành và phục vụ các chính quyền dân sự. Tuy nhiên với Thiên Chúa, một người Cha Nhân Lành, chúng ta mắc nợ Người những ơn lành do lòng nhân hậu bao la của Người, và tất nhiên các người Ki-tô hữu phải tuyệt đối trung thành và phục vụ Thiên Chúa.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

 

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 09:20
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 869 lần
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]