Suy Niệm Năm A
“Trong hai người, ai đã làm theo ý của cha mình?” (Mt 21,31). Khác với các dụ ngôn khác, dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay dường…
“Mấy người sau chót chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng…
Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a Xin Click vào "tn_25a(sn)" để tải tài liệu về (sưu tầm)  
Văn Hào, SDB “Đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8). Đường lối của Thiên Chúa là gì? Suy tư về câu…
Văn Hào, SDB “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn” (Mt 20,13) Thoạt nghe qua, chúng ta dễ có cảm tưởng rằng dụ ngôn trong…
Lời Chúa: Ds. 21, 4b-9 (hay Pl. 2, 6-11); Ga. 3, 13-17 Click vào "Lễ suy tôn thánh giá" để tải tài liệu về (sưu tầm)  
Văn Hào, SDB “Chính vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài” ( Phil 2,9) Chúng ta được mời gọi dấn bước qua nhiều nẻo đường. Có những…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]