Suy Niệm Năm A
Lời Chúa: Gr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27 Click vào "tn_22a(sn)" để tải tài liệu về (từ kinhthanhvn.org)
“Thầy là đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống!”, câu tuyên xưng này của Phê-rô hẳn phải có một tầm quang trọng lớn lắm, căn cứ vào phản…
Lời Chúa: Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20 Click vào "tn_21a(sn)" để tải tài liệu về (sưu tầm từ trang kinhthanhvn.org)  
Văn Hào, SDB “Anh là Phêrô, là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy (Mt 16,18). Một trong những điều mà Kinh thánh nói…
“Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi… Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Lời cầu xin trên của người đàn bà Ca-na-an có gì…
Lời Chúa: Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28 Click vào "sn_20a(sn)" để tải tài liệu về  (sưu tầm từ kinhthanhvn.org)
Văn Hào, SDB “Hãy đuổi bà ta đi, vì bà cứ lẽo đẽo đi theo và quấy rầy chúng ta”(Mt 15,23) Có nhiều người không thuộc về ai,…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]