Suy niệm Chúa Nhật 17 thường niên năm B Lm. GB. Văn Hào SDB Anh em hãy cho họ ăn.   Hai mươi năm trước, báo chí…
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN Suy niệm Tin Mừng Ga 6:1-15   Được ăn no nê               Hầu hết các nhà Thánh Kinh học đều cho rằng…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34 Click vào “thuongnien_16b(sn)” để tải tài liệu…
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Suy niệm Tin Mừng Mc 6:30-34   Người chạnh lòng thương               Tông đồ Gio-an đã cho ta một định nghĩa rất…
  CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN B   LÀM VIỆC VÀ CẦU NGUYỆN   Lm. GB Văn Hào SDB   Trong cuộc sống đời thường, sau những lam…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13 Click vào “thuongnien_15b(sn)” để tải tài liệu…
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN   Suy niệm Tin Mừng Mc 6:7-13     Người sai các ông đi   Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB               …
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]