CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 Click vào “thuongnien_13b(sn)” để tải tài liệu về (Sưu tầm)
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN Suy niệm Tin Mừng Mc 5:21-43   Làm phiền Thầy chi nữa!               Hai phép lạ lồng vào nhau được Tin Mừng…
Chúa nhật 13 Thường niên năm B   Con chiên nhỏ bé, hãy chỗi dậy   “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - B Lời Chúa: G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41 Click vào “thuongnien_12b(sn)”để tải tài liệu về (sưu tầm)
  Chúa Nhật 12 thường niên năm B       Thọ tạo mới       “ Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo…
  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN Suy niệm Tin Mừng Mc 4:35-41    Người dựa vào chiếc gối mà ngủ             “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi…
  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN   Suy niệm Tin Mừng Mc 4:26-34       Sức mạnh phục vụ của tình yêu                   Nước…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]