Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 31 Thường niên năm C   Lm. GB. Trần Văn Hào SDB   Hành trình trở về : Biết Chúa…
  CÁC BÀI SUY NIỆM KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO   Click vào “khanhnhat – truyengiao” để tải tài liệu về   (sưu tầm, từ gpcantho.com)  
  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN C   Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14   Click vào “suyniem – thuongnien 30 C” để tải tài…
Suy niệm Tin Mừng Mc 16:15-20 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Truyền giáo hay rao giảng Tin Mừng?   Dầu đã được trực tiếp tham gia vào…
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C Suy niệm Tin Mừng Lc 18:9-14 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB   Đối với Đức Giê-su, ai mới thực là công…
Suy niệm Lời Chúa- Khánh Nhật truyền giáo Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Trong cuộc tông du tại Hoa Kỳ năm 2015, , Đức Thánh Cha Phanxicô…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 30 Thường niên năm C Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Khiêm tốn trong cầu nguyện. Ông Alexin Carnel, người lãnh…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]