CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN Năm C Suy niệm Tin Mừng Lc 20:27-38 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Đối với Thiên Chúa tất cả mọi người đều…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 32 Thường niên Năm C Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Mầu nhiệm Cánh chung. Trong những Chúa nhật cuối cùng…
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Kn 11,22–12,2; 2Tx 1,11–2,2; Lc 19, 1-10 Click vào “suyniem – thuongnien 31 C” để tải tài liệu…
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN Năm C Suy niệm Tin Mừng Lc 19:1-10 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham…
  Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 31 Thường niên năm C   Lm. GB. Trần Văn Hào SDB   Hành trình trở về : Biết Chúa…
  CÁC BÀI SUY NIỆM KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO   Click vào “khanhnhat – truyengiao” để tải tài liệu về   (sưu tầm, từ gpcantho.com)  
  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN C   Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14   Click vào “suyniem – thuongnien 30 C” để tải tài…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]