CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI Năm A Suy niệm Tin Mừng Ga 3:16-18            Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Thiên Chúa yêu thế gian   Gõ vào Google…
Suy niệm Lời Chúa - Lễ Chúa Ba Ngôi Lm. GB. Trần Văn Hào SDB ‘Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa…
Suy niệm Lời Chúa- Lễ Chúa Thăng Thiên Lm. GB. Trần Văn Hào SDB gợi ý từ bài suy niệm của  Keith Witfield   Khai mở trang sử mới…
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Năm A Suy niệm Tin Mừng Ga 14:15-21           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Thầy không để anh em mồ côi   Thú…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21 Click vào “suyniem-phucsinh 6A”…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 6 Phục sinh năm A. Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Giáo hội Công giáo và Tông truyền. Tuần trước, qua…
CÁC BÀI CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 Click vào “suyniem-phucsinh 5A” để tải tài liệu về  …
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]