CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35 Click vào “suyniem – phucsinh 3A” để tải…
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Năm A Suy niệm Tin Mừng Lc 24:13-35           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Phục Sinh và sứ điệp bẻ bánh   Câu…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 3 Phục sinh năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Câu truyện về hai môn đệ trên con đường về…
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Năm A – B – C Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên chúa Suy niệm Tin Mừng Ga 20:19-31            Lm.…
CÁC BÀI  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM  A 2017 CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA Lời Chúa: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9;…
Suy niệm Lời Chúa-Chúa nhật 2 Phục sinh năm A. Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Làm chứng cho  Đấng Phục Sinh. Trong suốt tuần bát nhật, Giáo…
  Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Lá Lm. GB. Trần Văn Hào SDB phỏng theo bài suy niệm của giáo sư Peter Feldmeier Bóng tối…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]