Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 4 Mùa chay năm A. Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Hai dạng thức mù lòa Thánh sử Gioan đã dành…
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A Suy niệm Tin Mừng Ga 9:1-41 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Nhận ra lòng Chúa xót thương   Đứng trước thân…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A Lời Chúa: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 Click vào “suyniem-muachay 3A” để tải tài liệu về  …
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A Suy niệm Tin Mừng Ga 4:5-42 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Nước không bao giờ khát nữa  Chủ đề của cuộc…
  Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Nước Sự Sống. Nước là nhu cầu thiết yếu…
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A Lời Chúa: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 Click vào “suyniem-muachay 2A” để tải tài liệu về   (sưu tầm, gpcantho.org)
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Năm A Suy niệm Tin Mừng Mt 17:1-9 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Chúa hiển dung bộ mặt nào? Tôi được biết:…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]