CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34    Click vào “suyniem-thuongnien 8A” để tải tài liệu về…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 8 Thường niên năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Đặt Thiên Chúa vào chỗ tối thượng. Vào năm 1911,…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 Click vào “suyniem-thuongnien 7A” để tải tài liệu về  …
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A Suy niệm Tin Mừng Mt 5:38-48 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Sống hoàn thiện hay sống công chính Tin Mừng? ‘Thiên…
Suy niệm Lời  Chúa - Chúa nhật 7 Thường niên năm A. Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Yêu thương kẻ thù Bộ phim ‘Chú bé Karatê’ (Karate…
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊNNăm A Suy niệm Tin Mừng Mt 5:17-37 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Luật Lệ: giữ trọn hay làm nên trọn? Đối với…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊM A Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Click vào “suyniem-thuongnien 6A” để tải tài liệu về  …
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]