CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A Suy niệm Tin Mừng Mt 4:12-23 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Nước Trời nào đã đến gần?   Theo thánh sử…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 3 Thường niên năm A. Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Môn đệ Đức Giêsu : Trở nên ánh sáng cho…
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A Suy niệm Tin Mừng Ga 1:29-34 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Tôi đã không biết Người…   Về mặt họ hàng…
CÁC BÀI CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 Click vào “suyniem-thuongnien 2A” để tải tài liệu về   (sưu tầm)
Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Thường niên năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Chiên Thiên Chúa Phụng vụ hôm nay giới thiệu cho chúng…
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH  2017 Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Click vào “suyniem-hienlinh” để tải tài liệu về   (Sưu tầm, gpcantho.org)
  CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH    Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14   Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12;…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]