SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 Click vào “suyniem – mua vong 2 A” để tải tài liệu…
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A Suy niệm Tin Mừng Mt 3:1-12 LM. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Sứ điệp của Gio-an có giá trị nào cho…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Hãy dọn con đường cho Đức Chúa (Mt 3,3) Khi…
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA NĂM C Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43 Click vào “Kito Vua” để tải tài…
 ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ Năm A Suy niệm Tin Mừng Mt 25:31-46  Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Vua Vũ Trụ đã từng mong được người…
Suy niệm Lời Chúa - Lễ Chúa Kitô Vua năm C Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Đây là vua người Do thái (Lc 23,38) Chế độ quân…
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN Năm C Suy niệm Tin Mừng Lc 21:5-19 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Tín thác trong ngày thế tận…   Đối với…
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]