Thứ Sáu tuần III Mùa Chay, ngày 28 tháng 3

Đình Phước, SDB

Mc 12, 28b-34: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất và chúng ta phải yêu mến Người

Bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta rằng một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu rằng "điều răn nào quan trọng nhất". Các luật sĩ là người rất thông luật và khôn ngoan. Họ rành rọt luật Môsê và có thể cắt nghĩa 613 luật lệ khác nhau, trong đó 248 điều luật giúp con người ta làm điều tốt và còn lại 375 điều cấm con người không được làm. Đối với họ, cần phải tuân giữ tất cả mọi luật lệ được ghi lại trong Torah.

Chúa Giêsu trả lời cho vị luật sĩ về giới luật yêu thương: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, và khẳng định rằng "chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó"."Yêu thương anh em như chính mình" được nối kết với "yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn hết con tim" thành một giới răn duy nhất.

Yêu thương quan trọng hơn mọi lễ tế. Quả vậy, "yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ". Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống giới luật yêu thương, yêu mến Chúa và thể hiện lòng khoan dung, thương cảm, lòng tốt dành cho những người sống chung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa duy nhất,

Chúng con muốn yêu mến Chúa với tất cả con người chúng con,

để nhờ đó, chúng con có thể yêu mến những người anh em sống chung quanh chúng con

bằng những hành động bác ái cụ thể. Amen!

 

Fx. Đình Phước SDB

Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 1122 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]