THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: "Saolê giết một ngàn, và Đavít giết mười ngàn". Saolê bực tức lắm, vì lời ca ấy làm phật lòng ông, ông nói: "Họ tặng Đavít mười ngàn, còn Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ còn thiếu có ngai vàng". Từ ngày đó trở đi, Saolê nhìn Đavít với vẻ mặt căm tức.

Saolê bàn với con ông là Gionathan và tất cả những cận thần của ông để sát hại Đavít. Nhưng Gionathan con của Saolê rất thương mến Đavít, nên tiết lộ cho Đavít rằng: "Thân phụ tôi là Saolê tìm kế giết anh đấy". Vì thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và tìm nơi kín đáo mà ẩn mình. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết".

Vậy Gionathan khen Đavít với cha ông là Saolê, ông nói: "Tâu phụ vương, xin chớ hãm hại tôi tớ của phụ vương là Đavít, vì anh không có lỗi gì đến phụ vương, và anh đã lập nhiều công trạng cho phụ vương: Anh đã liều mạng sống và hạ sát nhiều tên Philitinh; Chúa đã dùng anh mà giải thoát toàn dân Israel. Phụ vương đã mục kích và đã hân hoan, vậy tại sao phụ vương toan đổ máu người vô tội, khi định giết Đavít là kẻ không có lỗi gì?" Saolê nghe Gionathan nói như vậy thì nguôi giận mà thề rằng: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết". Gionathan gọi Đavít và thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Đavít đến trước Saolê, và anh hầu cận Saolê như trước.

 

ĐÁP CA: Tv 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 12-13

Đáp: Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi (c. 5b).

1) Ôi Thiên Chúa, xin thương con, vì người ta chà đạp con, người ta luôn luôn đấu tranh và áp bức con. Những kẻ thù ghét con chà đạp con luôn mọi lúc, vì có nhiều người chiến đấu phản hại con.

2) Con đường lưu vong của con, Ngài đã biết, lệ sầu của con đã được chứa trong bầu da của Ngài, chúng há chẳng được ghi trong sổ sách của Ngài ư? Hễ bao giờ con kêu cầu Chúa, lúc đó quân thù con sẽ tháo lui.

3) Con biết chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ con. Nhờ ơn Thiên Chúa là Đấng mà con ca tụng lời hứa, con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi, con người phàm kia làm chi hại được con.

4) Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, con sẽ tiến Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. Vì Ngài đã cứu mạng con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngã, để con được tiến thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cõi nhân sinh.

 

ALLELUIA: Mt 4, 4b - All. All. - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - All.

 

PHÚC ÂM (Mc 3, 7-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Suy niệm 1:

Sự Đố Kỵ Của Cái Thiện

Trong cuộc sống này luôn tồn tại sự đố kỵ lẫn nhau bởi vì nơi bản chất con người luôn mang theo nó bên cạnh. Nó xuất hiện ngay từ khi chúng ta còn nhỏ. Chỉ vì một cái áo mới, hay một đồ chơi mới mà những bạn bè trong một nhóm hay anh em trong một nhà cũng có thế gây xích mích với nhau. Xấu hơn là có thể tìm cách làm hư đồ mới của người khác. Và sự đố kỵ cũng lớn dần và mạnh mẽ hơn theo tuổi tác và hành trình sống của con người. Tiền tài, danh vọng và quyền lực là những thứ ảnh hưởng rất mạnh đến điều này. Nó sẽ trở nên xấu và có thể là rất tồi tệ nếu chúng ta chọn những thứ chóng qua và mau hư mất như tiền bạc, danh vọng và chức vị làm mục đích sống cuối cùng của mình ở đời này. Nếu chúng ta để nó chi phối đời sống mình thì chúng ta sẽ bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống của người khác và những đạo lý luân thường để đạt được những mục đích hư vô này.

Làm sao để chúng ta có thể thay đổi được tính cách này trong bản thân mình? Điều này thật không đơn giản đối với sức lực con người. Chúng ta có thể thấy trong cựu ước, chỉ vì đố kỵ mà Ca-in đã giết chết A-Ben. Một minh chứng khác trong Tin Mừng thánh Mát-Thêu (Mt 20,20-23) cũng nói đến chuyện mẹ của thánh Gioan và Gia-cô-bê đến xin Chúa Giê-su cho một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái Ngài trong nước Ngài. Ngay lập tức các môn đệ khác đã bàn tán và sầm xì với nhau. Thế nhưng ngày hôm nay, trong sách ngôn sứ Sa-mu-en quyển 1 (1Sm 18,6-9; 19,1-7) và tin mừng Mác-cô (Mc 3,7-12) cho chúng ta thấy được phương cách làm cho sự đố kỵ trở nên có ích và mang lại hạnh phúc cho chúng ta khi mỗi người biết ganh tị nhau làm sự thiện trong Chúa và chọn những giá trị cao cả Chân-Thiện-Mỹ làm cùng đích cho cuộc đời mình.

Trong bài đọc I cho chúng ta thấy được sự đố kỵ của vua Sao-lê đối với người tôi tớ của ông ta là Đa-vít. Chỉ vì danh vọng và hào hoa bên ngoài mà nhà vua muốn cướp đi mang sống của một người tôi tớ trung thành mang lại bao chiến công và sự bình an cho đất nước muôn dân và cho chính bản thân nhà vua. Và chỉ có danh của Thiên Chúa mới cứu được mạng sống của Đa-vít vì chính Đa-vít đã chọn và làm theo sự Thiện của Chúa là mang bình an và hạnh phúc đến cho người khác. “Chúa đã dùng Đa-vít mà giải thoát dân Is-ra-el”.

Cả cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giê-su, chúng ta nhận thấy Ngài luôn phải chịu sự đố kỵ của những nhà thông luật, các thày kinh sư hay những người Pha-ri-sêu. Tất cả họ luôn chống đối hoặc tìm cách hãm hại Ngài chỉ vì Ngài lúc nào cũng làm việc tốt, việc thiện đối với dân chúng như chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Với những việc làm này, Ngài được mọi người yêu mến và tìm đến. Cho dù có gặp sự chống đối hay nguy hiểm Ngài cũng không sợ hãi vì Ngài làm theo lệnh truyền của Chúa Cha. Sứ điệp tin mừng của thánh Mác-cô hôm nay cũng cho ta thấy điều đó. “Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê,  từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon, người ta lũ lượt đến với Người.” các thần ô uế, hễ thấy Ðức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!". Chính Ngài là Đấng quyền năng trên vạn vật và là cùng đích cũng như sự Thiện của thần thánh và con người. Tất cả những việc Ngài là chỉ vì một tình thương vô hạn dành cho con người. Tình yêu này lớn đến nỗi Ngài đã từ bỏ thân phận vinh quang để xuống mang kiếp con người và đã hy sinh tính mạng của mình vì chính sự đố kỵ của con người.

Qua bài đọc I và sứ điệp tin mừng muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta luôn phải biết sống đố kỵ với nhau qua những việc lành, việc hữu ích cho cộng đồng và xã hội trong cuộc sống hằng ngày. Và qua những việc như thế, chính mổi người trong chúng ta và những người chúng ta hy sinh giúp ích đều cảm thấy hạnh phúc và nhiều niềm vui. Niềm vui chia sẻ là niềm vui nhân đôi. Hạnh phúc trao ban là hạnh phúc viên mãn.

 “Con tin cậy vào Chúa, con không kinh hãi”. Lạy Chúa, hãy cho chúng con luôn biết bám chặt vào Ngài và học nơi Chúa Giê-su là luôn cảm nghiệm và nhìn thấy sự đau khổ thiếu thốn của những người xung quanh mà chia sẻ và giúp đỡ họ. Chỉ có như vậy con mới trở nên giống hình ảnh của Ngài, là không biết sợ hãi trước mọi khó khăn vì có Ngài cùng đồng hành, con có thể tìm thấy Ngài nơi tha nhân và tìm được hạnh phúc đích thực ở ngay đời này và đời sau. Amen!

 

Đaminh Phạm Thế Hiển SDB

Suy niệm 2:

Đoàn người lũ lượt kéo đến để nghe Chúa Giêsu rao giảng ngày càng đông hơn. Trong số họ có những người từ các miền lân cận xa xôi nhưng họ vẫn lặn lội đến để lắng nghe lời Chúa. Nhưng không phải tất cả người đến nghe Chúa Giêsu rao giảng là họ yêu mến lời Chúa, muốn thực thi lời Chúa. Trong đó cũng có những nhóm người muốn chống đối Chúa Giêsu, họ đến nghe để rồi tìm sự sai sót của Người mà bắt bẻ Người. Cũng có những người đến chỉ vì tò mò. Họ nghe đồn Chúa Giêsu có khả năng làm phép lạ và họ đến chỉ muốn xem phép lạ Chúa làm.

Giờ đây chúng ta hãy tự vấn xem mình đến vói Chúa để làm gì? Chúng ta có thật sự đến với Chúa vì tấm lòng chúng ta yêu mến Ngài, muốn lắng nghe và thực hành lời dạy của Ngài hay không? Đôi khi những cử chỉ, những việc đạo đức của chúng ta đối với Chúa, chúng ta chỉ làm một cách máy móc hay cho xong bổn phận. Thánh lễ là rất quan trọng đối với người Kitô hữu chúng ta. Những nghi thức trong thánh lễ được lặp đi lặp lại quá quen thuộc, đôi khi làm cho chúng ta không còn cảm thấy mầu nhiệm, không còn chú tâm đến nữa.

Tin Mừng nói họ đã đưa nhiều người bệnh đến để Chúa Giêsu chữa lành cho họ, chúng ta cũng là những người bệnh tật, không phải về thể lý ở nơi thân xác, nhưng nơi linh hồn của chúng ta. Không ai có thể đem chúng ta đến với Chúa cho bằng chính chúng ta đem chúng ta đến với Ngài để được chữa lành. Không phải bất cứ ai Chúa Giêsu cũng chữa cho khỏi bệnh tật. Trong nhiều đoạn Tin Mừng mà ta đã gặp được, trước khi Chúa làm phép lạ chữa bệnh cho họ, Chúa cũng muốn thử xem thái độ của họ có tin vào Ngài hay không. Niềm tin của chúng ta chính là chúng ta sốt sắng trong các giờ đạo đức, cũng như khi tham dự thánh lễ. Không ai tin được khi chúng ta nói chúng ta tin vào Chúa, chúng ta yêu mến Chúa mà chúng ta lại thờ ơ trong những việc phụng thờ Ngài.

Chúng ta hãy dâng lên Chúa một tấm lòng tan nát khiêm cung, với một niềm tin sắc son trung kiên của chúng ta đến Chúa. Nơi Chúa chúng ta sẽ được an ủi, được Chúa chữa lành.

GB. Nguyễn Trọng Nhân SDB

 

 

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018 10:23
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 1211 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]