THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 24, 3-21

"Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Ðấng xức dầu của Chúa".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển chọn trong toàn dân Israel và đi tìm Ðavít và các người theo ông, cho đến những mỏm đá cao dốc rất hẻo lánh, nơi chỉ có những con dê rừng lui tới. Ông đến các chuồng chiên ở vệ đường. Nơi đây có một cái hang, Saolê vào đó đi việc cần. Ðavít và những người theo ông đang núp phía trong hang.

Các người đầy tớ nói với Ðavít rằng: "Ðây là ngày Chúa phán cùng ông: Ta trao thù địch của ngươi cho ngươi, để ngươi đối xử với hắn thế nào tuỳ ý ngươi". Vậy Ðavít đứng lên, lén cắt một mảnh chiến bào của Saolê. Sau đó Ðavít hối hận, vì đã cắt áo chiến bào của Saolê. Ông nói với các người theo ông rằng: "Xin Chúa thương tôi, đừng để tôi làm việc này cho chủ tôi, đấng Chúa xức dầu, là ra tay sát hại vua, vì vua là đấng xức dầu của Chúa". Ðavít ngăm đe những người theo ông không được phép xông vào Saolê. Saolê đứng lên ra khỏi hang và tiếp tục cuộc hành trình. Ðavít cũng đứng dậy đi theo Saolê ra khỏi hang và gọi giật sau lưng vua rằng: "Tâu đức vua". Saolê nhìn lại đàng sau, Ðavít sấp mình kính lạy và nói cùng Saolê rằng:

"Tại sao bệ hạ lại nghe những lời người ta đồn thổi rằng: Ðavít toan làm hại bệ hạ. Ðây hôm nay chính mắt bệ hạ thấy rằng: trong hang, Chúa đã trao bệ hạ vào tay tôi. Tôi đã tưởng giết bệ hạ, nhưng tôi thương hại bệ hạ, vì tôi đã nói: Tôi không ra tay sát hại chủ tôi, vì người là đấng xức dầu của Chúa. Hơn thế nữa, cha ôi, hãy nhìn xem mảnh chiến bào của bệ hạ trong tay tôi, vì khi xén vạt chiến bào của bệ hạ, tôi không muốn ra tay sát hại bệ hạ. Xin bệ hạ hãy nhận biết rằng tay tôi không làm điều ác và bất công, tôi không phạm đến bệ hạ, nhưng bệ hạ cứ âm mưu hãm hại mạng sống tôi. Xin Thiên Chúa xét xử cho bệ hạ và tôi, và xin Chúa báo thù cho tôi. Nhưng tay tôi sẽ không phạm đến thân bệ hạ. Như ngạn ngữ xưa có nói "Ác giả ác báo", nhưng tay tôi cũng sẽ không phạm đến bệ hạ. Hỡi vua Israel, bệ hạ bắt bớ ai? Bệ hạ bắt một con chó chết, một con bọ chét sao? Xin Chúa làm quan án và xét xử cho tôi và bệ hạ, xin Chúa nhìn xem và xét xử vụ này mà giải thoát tôi khỏi tay bệ hạ".

Ðavít vừa dứt lời, Saolê liền nói: "Hỡi Ðavít con ta, có phải tiếng đó là tiếng của con không?" Saolê cất tiếng khóc và nói cùng Ðavít rằng: "Con công chính hơn cha, con làm ơn cho cha mà cha trả oán cho con. Hôm nay con vạch rõ, con đối xử nhân đạo với cha, vì mặc dầu Chúa đã trao cha vào tay con mà con cũng không giết cha. Nào có ai gặp kẻ thù mà để nó đi yên lành không? Vậy xin Chúa báo đáp lại cho con về ân huệ mà con đã làm cho cha trong ngày hôm nay. Nay cha biết chắc rằng con sẽ làm vua, và con sẽ nắm mãi mãi trong tay con vương quốc Israel".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 56, 2. 3-4. 6 và 11

Ðáp: Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con (c. 2a).

Xướng: 1) Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con, vì linh hồn con tìm đến nương tựa Ngài. Con nương nhờ bóng cánh của Ngài, cho tới khi cơn hoạn nạn qua đi. - Ðáp.

2) Con kêu lên Thiên Chúa Tối Cao, Thiên Chúa thực hiện cho con điều lành. Nguyện Chúa tự trời thi ân và cứu độ con, làm cho những người bách hại con phải nhục nhã, nguyện Chúa tỏ ra ân sủng và lòng trung tín của Ngài. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin Ngài hiện ra cao cả trên trời, xin tỏ vinh quang Ngài ra trên toàn cõi đất, vì đức từ bi Chúa cao tới cõi trời, và lòng trung tín Ngài chạm ngàn mây. - Ðáp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 3, 13-19

"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1:

Các tông đồ khi xưa cũng như chúng ta ngày nay đều được Thiên Chúa mời gọi bước vào một con đường, một sứ mệnh. Quả thật, Thiên Chúa đã gọi chúng ta bước chân vào cuộc đời này. Tiếng gọi ấy đầy thân thương và mầu nhiệm. Tiếng gọi ấy đi vào tận nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi người và đòi hỏi một sứ đáp trả trước tình yêu Thiên Chúa.

Đức Giê-su đã gọi và chọn mười hai tông đồ. Đó là những con người mà Ngài thật sự muốn, thật sự cần họ. Ngài cho họ được ở với Ngài, chia sẻ sứ mệnh với Ngài. Ngài không gọi các ông cách chung chung nhưng gọi đích danh từng người một. Chính điều này nói lên nhân vị, nói lên phẩm giá làm người, nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho từng người trong chúng ta. Đức Giê-su muốn những con người mà chẳng có ai có thể ngờ tới. Họ chẳng giỏi giang gì, nhưng họ đã được chọn, đơn giản, vì họ là những con người mà Chúa muốn, Chúa cần đến. Về phần các tông đồ, tuy mỗi người ở trong một bối cảnh gia đình khác nhau, mang những tính cách khác nhau, làm những công việc khác nhau,... nhưng họ có một điểm chung và hoàn toàn giống nhau là từ bỏ tất cả cách quyết liệt để cất bước theo Thầy Giê-su. Một sự ra đi có phần "liều mạng". Bởi vì, các ông được sai đi loan báo Tin Mừng, đó là một công việc đầy thách đố và vô cùng lạ lẫm đối với từng người trong các ông. Quả thật, đó là một sự đáp trả từ bên trong, từ cõi lòng. Một sự đáp trả mà dường như không mấy ai có thể hiểu thấu đáo được.

 Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để bước theo tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Ngài gọi chúng ta sống trong đời sống gia đình, Ngài gọi chúng ta sống trong đời thánh hiến. Mỗi con đường mà Ngài chuẩn bị cho chúng ta đều có một ý nghĩa, đều có một giá trị cao cả. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải khám phá ra những giá trị cao quý đó, để chân nhận, để biết ơn Thiên Chúa. Đồng thời, có nhận ra sứ mệnh đời sống mình, chúng ta mới có thể sống cuộc đời này cách sung mãn nhất, hạnh phúc nhất.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã gọi con bước vào cuộc đời này. Chắc chắn Chúa không muốn con chỉ sống trong vui sướng hưởng thụ, nhưng Chúa muốn con phải thực hiện một sứ mệnh, phải chiến đấu trước những thách đố của cuộc sống, để con có thể thật sự trở nên người con yêu dấu của Chúa. Xin Chúa ban cho con có thêm nghị lực để kiên vững bước theo chân Chúa cho đến cùng. Amen!

 

Giu-se Vũ Viết Hướng, sdb

 

Suy niệm 2

Một tác giả tưởng tượng việc Chúa Giêsu chọn các Tông đồ như sau: Sau những đêm dài cầu nguyện, Ngài rảo bước khắp nơi nhưng không chọn được người nào, Ngài đành đăng quảng cáo, nhưng trong số những người đến trình diện Ngài, Ngài cũng không chọn được ai.

Ngài đành tổ chức thế vận hội. Môn đầu tiên là cầu nguyện: nhiều người biểu diễn cầu nguyện rất hay nhưng Chúa không chọn được ai cả. Môn thứ hai là thờ phượng, cũng thế. Môn thứ ba là giảng thuyết, cũng chẳng được ai.

Chán nản vì mất thời giờ vô ích, Chúa Giêsu rời vận động trường để ra bờ biển hóng gió và ở đây Ngài thấy đám dân chài. Ngài đứng quan sát và nhận ra có một số người để hết tâm hồn vào công việc. Ngài nghĩ thầm họ là những người có quả tim. Và thế là Ngài chọn họ làm tông đổ của Ngài.

Chúa Giêsu không chọn những người tài cao học rộng giàu sang và có địa vị xã hội cao, mà Ngài đã chọn những người bình thường mà có tấm lòng và những người có thiện chí để biết sông chung với người khác. Hai điều này là đủ, mọi điều khác Chúa sẽ từ từ lo.

Nhìn vào những người Chúa tuyển chọn chúng ta thấy:

Họ là những con người bình thường. Không có ai trong họ giàu có hay danh tiếng. Họ cũng chẳng phải là người có thế lực trong xã hội. Họ không phải là những người học giả, mà chỉ là những người bình dân, đơn giản. Chọn họ làm Tông

đồ là Chúa Giêsu đã muốn họ làm thay đổi cả thế giới. Công việc của Chúa Giêsu không đặt trong tay những người mà thế giới cho là những vĩ nhân, nhưng ở trong tay những người bình thường như các Tông đồ, như chúng ta.

Chúa tuyển chọn và cho họ vào sống trong một tập thể pha trộn lạ kỳ. Chỉ cần nhìn vào nhân vật được nhiều người để- ý là Matthêu, người thu thuế và Simon thuộc nhóm nhiệt thành... bấy nhiêu điều trứng dẫn đó cũng đủ thấy sự phức tạp trong nhóm tông đồ mà Chúa Giêsu tuyển chọn này.

Matthêu, người thu thuế, bị xem là tên phản quốc hại dân; Simon là người nhiệt thành. Nhóm nhiệt thành là những người ái quốc quá khích, từng thề nguyền sẽ giết hết mọi kẻ phản quốíc và mọi người Rôma mà họ có thể giết được.

Phải nói đây là một phép lạ về quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa đã làm cho những người là kẻ thù của nhau có thể sông thuận hòa với nhau trong đoàn thể Tông đồ của Chúa. Đây là một bài học hết sức quý giá cho chúng ta.

Suy niệm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 Tông đồ, chúng ta cũng được mời gọi để nhận ra sứ mệnh tông đồ của mỗi người chúng ta. Hãy làm cho Chúa Giêsu được sống ngay trong cuộc sống của thế giới hôm nay.

Trước hết, ta hãy cầu nguyện cho ơn gọi của chính mình. Rồi kế đến hợp tác với Chúa, để ơn gọi của ta ngày càng triển nở tốt đẹp. Hợp tác bằng cách nào cũng được, miễn là làm cho người ta hiểu và mến yêu Chúa Giêsu hơn.

Chúa Giêsu đã không chọn người có tài cao học rộng, giàu sang hay có địa vị, nhưng Ngài lại chọn người có tấm lòng và thiện chí. Xin cho ta luôn biết tạ ơn Chúa mỗi ngày và nhiệt tình loan báo tình thương của Chúa cho mọi người.

 

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018 10:23
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 1074 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]