THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Mcb 6, 1-13

"Vì các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêrusalem mà trẫm phải buồn bực mà chết".

Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. Vua nghe nói tại Ba-tư có thành Êlymai nổi tiếng là giàu có và lắm vàng bạc; trong thành lại có một ngôi đền thờ lắm bảo vật, đầy những binh giáp bằng vàng, chiến bào, khiên mộc di sản của Alexanđrô, con Philipphê, vua xứ Macêđônia, là vua tiên khởi cai trị dân Hy-lạp. Vậy ông đến tìm cách chiếm lấy thành để cướp của. Nhưng ông không thành công, vì dân thành đã biết trước ý định của ông, nên đã vùng lên chống lại. Ông bỏ chạy và buồn bực lui quân trở về Babylon.

Lúc vua còn ở Ba-tư, có người đến đem tin cho vua hay toán quân của ông ở Giuđa đã bị đánh bại chạy tán loạn, và Lysia, vị tướng chỉ huy một đoàn quân hùng hậu, cũng đã phải tháo lui chạy trốn quân Do-thái; quân Do-thái lại càng mạnh thêm nhờ ở khí giới, lương thực và chiến lợi phẩm rất nhiều đã lấy được của các đoàn quân họ đánh bại. Họ đã hạ tượng thần vua đã đặt trên bàn thờ ở Giêrusalem; họ cũng đã xây thành đắp luỹ cao như trước chung quanh Ðền thờ và chung quanh thành Bethsura.

Nghe tin ấy, nhà vua khiếp đảm và rất xúc động. Vua vật mình xuống giường và buồn đến lâm bệnh, (bởi vì) sự việc đã không xảy ra như vua ước muốn. Vua liệt giường nhiều ngày, càng ngày càng buồn. Và tưởng mình sắp chết, vua liền triệu tập tất cả bạn hữu lại mà nói với họ rằng: "Trẫm không còn chớp mắt được nữa và lòng trẫm tan nát vì ưu tư. Trẫm tự nghĩ: trước kia khi trẫm còn quyền thế, trẫm vui sướng và được người ta quý mến, mà giờ đây trẫm lâm cảnh buồn sầu và đau khổ biết bao! Bây giờ trẫm hồi tưởng lại các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêru-salem: trẫm đã chiếm đoạt các chén bằng vàng bạc tại đó, và đã ra lệnh tiêu diệt dân Giuđêa cách vô cớ. Trẫm nhìn nhận là vì các việc ấy mà phải khốn khổ như thế này, mà giờ đây trẫm phải buồn bực mà chết nơi đất khách quê người".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 9, 2-3. 4 và 6. 16b và 19

Ðáp: Lạy Chúa, con mừng rỡ vì ơn Ngài cứu độ (x. c. 16a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao. - Ðáp.

2) Vì quân thù của con đã tháo lui, chúng chạy trốn và vong mạng trước thiên nhan Chúa. Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. - Ðáp.

3) Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cạm bẫy mà họ đã che. Vì kẻ cơ bần không bị đời đời quên bỏ, hy vọng người đau khổ không mãi mãi tiêu tan. - Ðáp.

Alleluia: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 20, 27-40

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?"

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa".

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Bắt đầu đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy có một nhóm Xa-đốc nuốn chất vấn Chúa Giêsu. Nhóm này có vẻ cũng muốn thử Chúa Giêsu và có thể họ cũng có ý coi thường thứ tôn giáo mà Chúa Giêsu đang giảng dạy. Chúng ta thì tin có sự sống đời sau, họ thì không. Họ nghĩ ra những tình huống hóc búa  để chất vấn Chúa. Nhưng chúng ta thấy Thiên Chúa của chúng ta là Đấng khôn ngoan vô cùng, Ngài đã trả lời rất thỏa đáng câu hỏi của họ và được mọi người khen ngợi.

Chúng ta thường nghĩ rằng Thiên Đàng là một nơi chốn, giống như một Thiên Đàng trong phim Tây Du Ký. Nơi đó chúng ta sẽ được hưởng lạc, sẽ gặp lại được người thân trên đó. Chúa nói chúng ta đừng suy nghĩ theo lối đó. Đã là con người thì ai cũng như ai rồi cuối cùng cũng phải chết. Việc dựng vợ gả chồng ở đời này cốt yếu là để lan truyền sự sống. Con người sinh sản để tiếp tục công trình tạo dựng của Chúa ở đời này. Tình yêu sẽ gắn kết chúng ta lại và cho chúng ta có một tương quan mật thiết với nhau. Đó là tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ, anh chị em. Đời sau, cái mà ta tạm gọi là Thiên Đàng sẽ có một tình yêu lớn hơn bao trùm tất cả. Tất cả chúng ta sẽ cùng tương quan mật thiết với một tình yêu ấy, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta no thỏa trong tình yêu với Thiên Chúa mà không cần tìm kiếm một tình yêu xa xôi nào khác nữa. Con người thì luôn khao khát hạnh phúc. Có một tình yêu trọn vẹn thì chúng ta mới có thể đạt đến hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cái hạnh phúc ở trần gian này mà ta tìm kiếm không làm thoả mãn chúng ta, nó chỉ đến trong  phút chốc rồi nó lại vụt tan đi. Chỉ khi ta có một tình yêu trọn hảo là ở trong Thiên Chúa thì lúc đó chúng ta mới đạt được hạnh phúc đích thực. Tất cả chúng ta sẽ không còn mối tương quan tình yêu với vợ chồng, cha mẹ, anh chị em giống như ở trần gian này mà sẽ trở nên một trong tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta tin có linh hồn bất tử. Chúng ta tin Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Chúng ta chết chỉ là chết một thể xác ở đời này, nhưng linh hồn chúng ta sẽ sống mãi vì nó mang chất sự sống của Thiên Chúa. Vậy một câu hỏi để mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ, chúng ta có dám đánh đổi cả sự sống đời đời chỉ để lấy sự sống nay còn mai mất ở trần gian này không? Nếu câu trả lời là không vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy cố gắng sống tốt và sống thánh thiện để có thể đẹp lòng Thiên Chúa, rồi chúng ta sẽ được kết hợp mãi mãi trong tình yêu của Ngài ở sự sống đời sau.

 

GB. Nguyễn Trọng Nhân SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 19:26
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 1712 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]