CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Ed. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32 Click vào “suyniem-thuongnien 26A” để tải…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 26 Thường niên năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Lời nói đi đôi với việc làm Nhà văn Aesop…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a Click vào “suyniem-thuongnien 25A” để tải tài…
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN Năm A Suy niệm Tin Mừng Mt 20:1-16a Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Công bằng của lòng từ nhân   “Mấy người…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 25 Thường niên năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Lòng nhân hậu của Thiên Chúa Trong đời sống xã…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Hc 27,33 – 28,9; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35 Click vào “suyniem-thuongnien 24A” để…
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Năm A Suy niệm Tin Mừng Mt 18:21-35 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Thương xót là thứ tha “Thưa Thầy, nếu anh…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]