CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Năm A Suy niệm Tin Mừng Mt 17:1-9 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Chúa hiển dung bộ mặt nào? Tôi được biết:…
Suy niệm Lời Chúa. Chúa Nhật 2 mùa Chay năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Tính phản diện trong phận người Biến cố Chúa hiển dung…
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY A Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 Click vào “Suyniem – muachay 1A” để tải tài liệu về   (sưu…
CHÚA NHẬT I MÙA CHAYNăm A Suy niệm Tin Mừng Mt 4:1-11 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Thử thách đức tin Có chăng một điều gì xuyên…
Suy niệm Lời Chúa . Chúa nhật I Mùa chay năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Những cơn cám dỗ đời người Một triết gia đã…
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN  A Suy niệm Tin Mừng Mt 6:24-34 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Trước hết hãy tìm kiếm… “Không ai có thể làm…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34    Click vào “suyniem-thuongnien 8A” để tải tài liệu về…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]