CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊM A Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Click vào “suyniem-thuongnien 6A” để tải tài liệu về  …
Suy niệm Lời Chúa- Chúa nhật 6 Thường niên năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Tinh thần tự do và việc tuân giữ lề luật. Xã…
Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 5 Thường niên năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Muối và ánh sáng. Muối và ánh sáng là hai…
SUY NIỆM  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 Click vào “suyniem-thuongnien 5A” để tải tài liệu về   (sưu tầm,…
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A Suy niệm Tin Mừng Mt 5:13-16 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Muối cho đời Kể từ Hiến Chế Lumen Gentium…
CÁC BÀI SUY NIỆM  CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 Click vào “suyniem-thuongnien 3A” để tải tài liệu…
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A Suy niệm Tin Mừng Mt 4:12-23 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Nước Trời nào đã đến gần?   Theo thánh sử…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]