CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH  2017 Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Click vào “suyniem-hienlinh” để tải tài liệu về   (Sưu tầm, gpcantho.org)
  Suy niệm Lời Chúa - Lễ Thánh Gia   Lm. GB. Trần Văn Hào SDB   Gia đình là trường học đầu tiên dạy ta lớn khôn…
  CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH    Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14   Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12;…
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG A Suy niệm Tin Mừng Mt 1:18-24 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Tin Mừng vượt trội hơn cả công chính trần gian…
Suy niệm Lời Chúa- Chúa nhật 4 Mùa vọng năm A Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Gần ngày lễ Giáng…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 Click vào “suyniem-muavong 3A” để tải tài liệu về  …
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A Suy niệm Tin Mừng Mt 11:2-11 Lm. GB. Nguyễn Văn Ty SDB Ngay cả vị Tiền Hô cũng còn cần học biết…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]