NGÀY 22 THÁNG 12: TÁN TỤNG DANH NGƯỜI BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28 Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt…
NGÀY 21 THÁNG 12: NIỀM VUI SẺ CHIA BÀI ĐỌC I: Dc 2, 8-14 Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người…
NGÀY 19 THÁNG 12 BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7, 24-25a Ngày ấy có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Ðan, tên là…
THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 56,1-3a,6-8 "Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc". Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa…
THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 54, 1-10 "Chúa kêu gọi ngươi như gọi người thiếu phụ sầu khổ". Trích sách Tiên tri Isaia.…
 THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG BÀI ÐỌC I: Is 45, 6b-8. 18. 21b-26 Chính Ta là Chúa, và không có Chúa nào khác. Ta đã dựng nên…
THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG BÀI ÐỌC I: Xp 3, 1-2. 9-13 Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung…
THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Ds 24, 2-7. 15-17a Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ…
THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11 Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]