THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU  Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB  Suy niệm Tin Mừng Lc 15:3-7            Tình yêu lệ thuộc   Để diễn tả…
  Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng   Lễ Kính       Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a   "Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi".   Trích…
THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Gđ 17, 20b-25 "Thiên Chúa có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh…
 THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN  Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 4, 7-13 Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, ngày cùng…
THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 2, 2-5. 9-12 Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân…
THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 18-25 Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, anh em…
THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Hc 35, 1-15 "Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ". Trích sách Huấn…
THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 3-9 Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha…
THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 5, 13-20 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, ai trong anh em buồn…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]