25 tháng 01 THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Cầu Cho Các Ki-tô Hữu Hợp Nhất  Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Suy niệm Tin Mừng Mc 16:15-18…
THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (năm II) 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27 "Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như…
THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 24, 3-21 "Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Ðấng xức dầu của…
THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về,…
THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Đavít đến trước Saolê, thì…
THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 16, 1-13 "Samuel xức dầu cho Ðavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự…
THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 15, 16-23 "Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua…
THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a "Này là người mà Chúa nói đến. Saolê sẽ cai trị dân…
THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 8,4-7.10-22a "Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi,…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]