THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH BÀI ÐỌC I: 1 Ga 5, 5-13 Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là…
THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH BÀI ÐỌC I: 1 Ga 4,19 - 5,4 Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã…
THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH BÀI ÐỌC I: 1 Ga 4, 11-18 Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng…
Suy niệm Lời Chúa - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa  ƠN GỌI LÀM CON Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Biến cố Chúa chịu phép rửa được…
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH BÀI ÐỌC I: 1 Ga 4, 7-10 Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên…
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH BÀI ÐỌC I: 1 Ga 3, 22 - 4, 6 Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì…

NGÀY 2 THÁNG 1

Tháng 1 01, 2016
NGÀY 2 THÁNG 1 BÀI ÐỌC I: 1Ga 2,22-28 Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu…

NGÀY 31 THÁNG 12

Tháng 12 29, 2016
  NGÀY 31 THÁNG 12 (1Ga 2,18-21): Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã…

NGÀY 30 THÁNG 12

Tháng 12 27, 2017
NGÀY 30 THÁNG 12 BÀI ÐỌC I: 1 Ga 2, 12-17 Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì danh…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]