THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Tt 3, 1-7 "Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã…
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN  Bài Ðọc I: (Năm II) Tt 2, 1-8. 11-14 "Chúng ta hãy sống đạo đức, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và…
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN  Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 4, 10-19 "Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi". Trích thư…
THỨ  SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN  Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 3, 17 - 4, 1 "Chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng…
THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 3, 3-8 "Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là…
(Lc 14, 25-33): Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ…
(Lc 14,15-24): Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ…
THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Rm 9, 1-5; Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20; Lc 14, 1-6.   BÀI ĐỌC I ( Rm 9, 1-5) Trích thư Thánh Phaolô Tông…
THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN   BÀI ĐỌC I: Rm 8, 31b-39 Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, nếu…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]