THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 3, 14-21 "Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em…
THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 3, 2-12 "Hiện nay mầu nhiệm của Ðức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng…
THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 2, 12-22 "Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên…
THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 2, 1-10 "Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, và đồng ngự trị trên nước…
THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 15-23 "Thiên Chúa tôn Ðức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài". Trích…
THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 11-14 "Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô, và anh em được ghi dấu…
THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 1-10 "Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian". Khởi đầu bức…
THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 5, 18-25 "Những ai thuộc về Ðức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng…
THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 4, 31b - 5, 6 "Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]