THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG   BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là…
BÀI ĐỌC I: Is 41, 13-20 Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi: Ðừng sợ gì, đã có Ta giúp.…
THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 40, 25-31 "Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi". Trích sách Tiên tri Isaia.…
THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 40, 1-11 "Thiên Chúa an ủi dân Người". Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa ngươi phán: Hỡi dân…
THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 30, 19-21. 23-26 "Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin". Trích sách Tiên tri…
THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 26, 1-6 "Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào". Trích sách Tiên tri Isaia.…
THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 11: 1-10 "Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó". Trích sách Tiên tri Isaia.…
THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 4, 2-6 "Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng". Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, dòng…
THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 22, 1-7 "Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ". Trích sách Khải…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]