THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Đavít đến trước Saolê, thì…
THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1-13 Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Ta đã loại bỏ Saolê không…
THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23 Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: "Thôi! Tôi sẽ tuyên bố cho…
THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a Lúc bấy giờ có một người thuộc dòng dõi Bengiamin tên là Cis, con trai…
THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8,4-7.10-22a Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại và đến cùng…
THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC 1: 1 Sm 4, 1-11 Trong những ngày ấy, những người Philitinh kéo đến gây chiến, và Israel phải xuất…
THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC 1 Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện…
THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 9-20 Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. Thầy tư…
THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN  BÀI ÐỌC I: 1 Sm 1, 1-8 Khi ấy, có một người quê ở Rama-Sôphim, miền núi Ephraim, tên là Elcana, con…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]