SUY NIỆM LỄ MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Này tôi là nữ tì Chúa Ngày 08 tháng 12 năm 1854…
THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I (Is 25, 6-10a) Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một…
THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 14, 1-3, 4b-5 "Tên của Ðức Kitô và của Cha Người viết trên trán họ". Trích sách Khải…
LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ  BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 14-17 Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion hãy ca tụng và hân hoan: vì này…
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ Kính  Bài Ðọc I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12 "Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước…
THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 1, 18b-26 "Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi". Trích thư Thánh…
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 02 tháng 11 Kh 7:2-4. 9-14; 1Ga 3:1-3; Mt 5:1-12a          Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB   Sự thánh thiện của Tin Mừng…
  THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 5, 21-33 "Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh".…
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c "Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó". Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]