THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 1-11

"Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án phạt dành cho những ai ở trong Ðức Giêsu Kitô: vì những kẻ ấy không còn sống theo xác thịt. Bởi chưng lề luật của Thánh Thần ban sự sống trong Ðức Giêsu Kitô, đã giải thoát tôi khỏi lề luật sự tội và sự chết. Ðiều mà lề luật không thể làm được, vì bị xác thịt làm cho ra yếu đi, thì Thiên Chúa sai Con của Người đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và để phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi, và phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi trong xác thịt, khiến cho ơn công chính của lề luật thành tựu đầy đủ trong chúng ta, là những người không còn sống theo xác thịt, nhưng theo tinh thần. Vì những ai sống theo xác thịt, thì tưởng ước những sự thuộc về xác thịt: còn những ai sống theo tinh thần, thì tưởng ước những sự thuộc về tinh thần. Mà tưởng ước của xác thịt là sự chết, còn tưởng ước của tâm thần là sự sống và bình an. Vì chưng sự khôn ngoan của xác thịt là thù nghịch với Thiên Chúa: bởi nó không tùng phục lề luật của Thiên Chúa: vả lại nó cũng không thể tùng phục được. Những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa (c. 6).

Xướng: 1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển cả, và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. - Ðáp.

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Người? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. - Ðáp.

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. - Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm:

"Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng cũng chết hết y như vậy"

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay đánh giá người này, người nọ qua những hành vi họ làm và những hậu quả mà họ nhận lãnh. Điều này tưởng chừng là đúng nhưng thực ra đó chỉ là những phán đoán rất thô thiển về tha nhân của mình mà thôi. Hay chúng ta cũng đã từng nghe câu: "Gieo gió thì gặt bão" hay gieo quả nào thì gặt quả đó...

Hôm nay, thánh Luca thường thuật lại việc một số người đến kể cho Chúa Giêsu vụ những người Ga-li-lê bị giết chết đang khi họ dâng lễ vật. Điều này tưởng chừng như đó là kết quả mà họ phải nhận qua hành vi tội lỗi của họ chăng? Tôi thiết nghĩ không phải thế, nhưng điều đó còn ẩn tàng bên trong những nguyên nhân sâu xa  dẫn đến những thảm hại đó.

Như chúng ta cũng đã biết vào thời Chúa Giêsu, đất nước Do thái đang bị đô hộ bởi đế quốc La-mã (Rôma) và có thể đây là một cuộc đàn áp của quân đội Rôma dưới sự chỉ huy của tổng trấn Phi-la-tô đối với những người Ga-li-lê. Những người chứng kiến sự việc đó đã đến kể cho Chúa Giêsu nghe hòng tìm được sự bênh vực về tình đồng bào và đồng đạo của mình sau vụ tàn sát, đồng thời gián tiếp lên án tội ác của quân Rôma chăng? Hay là họ tự kết án những người kia tội lỗi nên đáng bị chết như vậy? Về phần Chúa Giêsu, Ngài không chú tâm đến điều đó vì Ngài biết rằng những người Ga-li-lê cũng chẳng tốt hơn những người Rôma hay cả những người kể lại cũng chẳng tốt hơn những người đã bị chết. Điều chính yếu Chúa muốn nhắm đến là tất cả chúng ta phải sám hối về những tội lỗi của mình đã phạm chứ không phải phán xét người khác. Chỉ khi sám hối tội lỗi, chúng ta mới nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa có thể rút ra những điều tốt từ những tội ác mà con người gây ra. Việc quan trọng nhất là mỗi người hãy từ bỏ lối sống tội lỗi, xấu xa của mình để sống một đời sống mới trong Đức Ki-tô và tin tưởng, phó thác vào Ngài thì sẽ được cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, qua những biến cố của cuộc sống, chúng con đôi khi cảm thấy bức xúc, khó chịu vì những sự dữ trái mắt luôn xảy ra. Thế nhưng nghĩ lại, đôi khi chính chúng con lại là tác giả của những thảm hại đó, xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con để chúng con nhận thấy những lầm lỗi mình đã gây ra mà biết sám hối trở về với Chúa. Xin Chúa hướng dẫn để mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con đều mang lại niềm vui và bình an cho anh em xung quanh. Để nhờ đó, chúng con cũng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng thế giới này phát triển theo ý Chúa muốn. Amen.

 

 Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

Cập nhật lần cuối ngày Chủ nhật, 22 Tháng 10 2017 10:14
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 910 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]