THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 18-25

"Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt chúng phải tùng phục, với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa.

Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta nữa, là những kẻ đã được hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử của Thiên Chúa và ơn cứu độ thân xác chúng ta.

Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa? Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của tôi, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 13, 18-21

"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".

Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Lc 13, 18-21

"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to"

1) Kinh khai mạc

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống, xin kiện cường đức tin, đức cậy và đức ái của chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con với lòng yêu mến thực hiện điều Chúa yêu cầu và cho chúng con được chia sẻ sự sống Chúa hứa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn đời.  Amen.

2) Bài Tin Mừng : Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".

Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".

3) Suy ngắm

* Bối cảnh. Trên đường dẫn Ngài đến Giêrusalem, Chúa Giêsu có “hàng ngàn” người bao quanh (11, 29), tập trung xung quanh Ngài. Về phía dân chúng, lý do cho sư hấp dẫn này là Lời của Chúa Giêsu. Trong chương 12, người ta có thể lưu ý đến cách dân chúng luân phiên lắng nghe Lời Chúa Giêsu: các môn đệ (12, 1-12), đám đông (cc 13-21), các môn đệ (cc 22-53), đám đông (cc 54-59). Cho dù cái chết là đề tài nổi bật trong Luca, 13, 1-35. Trong phần thứ nhất, cái chết của mọi người được nói tới (cc 1-9), trái lại, trong phần thứ hai, cái chết của Chúa Giêsu (cc 31-35); còn cái chết của người tội lỗi cần phải được tránh, vì mong đợi sự hoán cải của họ. Nhưng có một chủ đề khác được đặt chung với chủ đề nổi bật: sự cứu rỗi được ban cho loài người. Việc chữa lành người đàn bà bị khòm lưng, là con của Ông Abraham, bị Satan đa cầm giữ suốt 18 năm, được Chúa Giêsu giải thoát. Và ở trung tâm chương 13 này chúng ta tìm thấy hai dụ ngôn tạo nên toàn thể chủ đề : Nước Chúa được so sánh với “hạt cải” và “men”.

* Nước Chúa giốn như hạt cải. Hạt cải này rất phổ biến ở Palestina và nhất là ở gần Biển Hồ Galilê. Nó đặc biệt được biết tới vì nó rất nhỏ. Trong Lc 17, 6 Chúa Giêsu dùng hình ảnh như thể để biểu lộ niềm hy vọng Ngài có đối với các môn đệ, mặc dù họ có rất ít lòng tin : “Nếu anh em có lòng tin như hạt cải …”. Dụ ngôn này rất đơn sơ, so sánh hai thời điểm khác nhau trong câu chuyện của hạt cải : thời điểm nó được gieo vào đất (lúc khởi đầu khiêm hạ) và thời điểm nó trở thành cây to (phép lạ cuối cùng). Vì thế, mục đích của câu chuyện này là kể về sự tăng trưởng phi thường của hạt cải được gieo vào vườn của mình, và sau đó là sự tăng trưởng kinh ngạc, nó trở thành cây to. Giống như hạt cải này, Nước Chúa cũng có lịch sử của mình. Nước Chúa là hạt được gieo trong vườn, theo Tân Ước là giờ hấp hối và an táng của Chúa Giêsu (Ga 18, 1.26; 19, 41); sau đó là thời gian tăng trưởng và kết thúcvới việc trở thành cây, mở rộng cho tất cả.

* Nước Chúa giốn như men. Men được trộn vào 3 đấu bột. Trong văn hoá Do thái men được coi là tác nhân làm cho hư hỏng, đến độ phải bị loại ra khỏi nhà, để không làm ô uế Lễ Vượt qua chính thức bắt đầu tuần lễ bánh không men. Trong tai người Do thái, việc dùng yếu tốt tiêu cực này để mô tả Nước Chúa, là lý do phải được xao lãng. Nhưng độc giả có thể khám phá sức mạnh thuyết phục: chỉ cần bỏ một chút men vào ba đấu bột để có thể được khối bột lớn hơn. Chúa Giêsu công bố rằng men này, ẩn dấu hay biến mất trong ba đấu bột, để sau một thời gian, sẽ làm dậy toàn thể khối bột.

* Tác động của bản văn nơi độc giả. Hai dụ ngôn này thông truyền cho chúng ta điều gì? Nước Thiên Chúa được Chúa so sánh với hạt cải trở thành cây to, phải được đặt gần với lịch sử của Thiên Chúa như lịch sử của Lời Ngài: nó được ẩn dấu trong lịch sử nhân loại và đang tăng trưởng; Thánh Luca nghỉ đến Lời Chúa (Nước Chúa ở giữa chúng ta), đang tăng triển, nhưng chưa trở thành cây to. Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đang nâng đỡ sự tăng trưởng của Lời. Hình ảnh của men hoàn tất hình ảnh hạt cải. Men là Tin Mừng đang hoạt động trong thế gian, trong các cộng đoàn Giáo Hội, trong mỗi tín hữu.

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 63. Chứng tá về thế giới tương lai          

Việc dâng hiến sự tự do của mình trong vâng phục, tinh thần nghèo khó Tin Mừng và tình yêu được dâng hiến trong thanh khiết biến người Salêdiêng nên dấu biểu lộ sức mạnh của sự sống lại.

Trong khi uốn nắn con tim họ nên hoàn toàn cho Nước Trời, các Lời Khuyên Phúc Âm giúp người Salêdiêng biện phân và đón nhận hành động của Thiên Chúa trong lịch sử; trong sự giản dị và lao nhọc của cuộc sống hằng ngày, các lời khuyên ấy biến đổi người Salêdiêng thành nhà giáo dục loan báo "trời mới đất mới" cho thanh thiếu niên, thức tỉnh nơi các em những nỗ lực dấn thân và niềm vui của đức cậy.

5) Câu hỏi cá nhân

* Bạn có quan tâm tới Nước Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, tăng trưởng cách huyền nhiệm và mở rộng trong lịch sử mỗi người và trong Giáo Hội không?

* Nước Trời là một thực tại khiêm hạ, ẩn dấu, nghèo hèn và âm thầm, được trộn vào sự ganh đua và hưởng thụ đời sống. Từ hai dụ ngôn, bạn có hiểu rằng bạn sẽ không có thể hiểu về Nước Trời, nếu bạn không có thái độ lắng nghe khiêm nhường và âm thầm?

6) Kinh kết

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. (Tv 128, 1-2)

 

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

 

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 17:44
Đánh giá bài suy niệm
(1 Đánh giá)
Số Lần đọc 1231 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]