THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Rm 8, 31b-39; Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31; Lc 13, 31-35.

 

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 31b-39

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con Mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? (Như có lời chép rằng: "Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết"). Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

ĐÁP CA: Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31

Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 26b).

1) Nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin cùng con hành động vì danh Ngài, xin cứu sống con, bởi lòng Ngài từ bi nhân hậu! Bởi vì tấm thân con đau khổ và cơ hàn, và trong người con tâm can quằn quại!

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa! để thiên hạ biết rằng đó là bàn tay của Chúa, và lạy Chúa, họ biết rằng Chúa đã làm những chuyện này.

3) Con sẽ hết lời ca tụng Chúa, và con sẽ ngợi khen Ngài ở giữa chúng nhân. Vì Ngài đứng bên hữu kẻ cơ hàn, để cứu sống họ khỏi bọn người lên án.

ALLELUIA (Ep 1, 17-18) - Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. - Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Lc 13, 31-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem'.

"Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!' "

 

Suy niệm

Một lần kia Thánh Gioan Bosco hỏi các học sinh của ngài đang chơi đùa: "Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì? Một số em đã trả lời là sẽ đi vào nhà thờ để cầu nguyện; một số khác cho biết chúng sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành; một số khác nữa thi nói chúng sẽ đi làm hòa với những bạn bè mà chúng đã làm mất lòng họ.

Riêng Đaminh Saviô điềm nhiên trả lời: "Nếu bây giờ Chúa đến gọi con về, con đang chơi đùa, con sẽ vẫn tiếp tục chơi".

Vâng, đó là thái độ của những con người luôn biết sống theo thánh ý Chúa. Đã sống theo thánh ý Chúa rồi thì không có gì có thể làm cho họ phải sợ hãi và cũng chẳng có gì làm cho họ chùn bước trước những khó khăn trên cõi đời này.

Theo thư Do Thái, Chúa Giêsu đã thưa: "Này con xin đến để thực thi ý Chúa" và chính sự vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa khiến Ngài không nản chí hay sợ bất cứ điều gì.

Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu đã tỏ ra rất bình thản trước việc Hêrôđê đang tìm cách sát hại Ngài. Sỡ dĩ Ngài bình thản được như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa Cha.

Thật vậy, cả cuộc đời Chúa Giêsu là một tiếng xin vâng đối với thánh ý Chúa Cha. Do đó, một khi biết có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy đã nằm trong chương trình của Chúa thì không gì có thể làm cho Ngài phải bận tâm, lo sợ, ngoài việc chỉ lo chu toàn công việc được Chúa Cha giao phó cho Ngài.

Sở dĩ Chúa Giêsu bình thản là vì Ngài biết Hêrôđê chẳng làm gì được Ngài. Như có người đã khuyên Chúa Giêsu chạy trốn; điều ấy có vẻ khôn ngoan theo sự tính toán của người đời, bởi vì Hêrôđê là một tên gian hùng, dám khử trừ bất cứ ai. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không theo sự khôn ngoan của thế gian. Ngài luôn tuân theo sự khôn ngoan của Chúa Cha. Ngài biết việc đi lên Giêrusalem để chịu nạn chịu chết là kế hoặch của Chúa Cha mà Ngài phải thực hiện cho xong.

Dù Hêrôđê có mưu đồ đi nữa, Chúa Giêsu vẫn coi thường. Dù sống giữa bầu khí bị đe dọa mạng sống do những nhà lãnh đạo Do Thái thù oán, và do sự ganh tị của Hêrôđê, Đức Giêsu vẫn tiếp tục sứ mạng cứu thế của Ngài, bằng việc thi ân giáng phúc, chữa lành bệnh và rao giảng nước trời. Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta: dù sống trong hoàn cảnh nào, khó khăn hay thuận tiện, chúng ta đều phải ra công làm việc cho phần rỗi của mình và của tha nhân.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống giây phút hiện tại bằng cách mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi để chu toàn sứ mệnh và bổn phận của mình, đồng thời xin cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh củng luôn biết gắn kết, phó thác vào Chúa nhiều hơn.

 

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 28 Tháng 10 2015 15:44
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 806 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]