THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

       THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

(Bài Ðọc I: (Năm I) Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28

"Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người".

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu. Khi vua đã say rượu, liền truyền đem các bình, chén, bát bằng vàng bạc mà Nabukôđônôsor, phụ vương ông, đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về, để cho vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng uống rượu. Bấy giờ, người ta mang ra các bình, chén, bát bằng vàng bạc đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về. Vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng đồ đó mà uống rượu. Họ vừa uống rượu vừa ca tụng các thần minh bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đá của họ.

Chính lúc ấy, có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người viết chữ trên vách tường cung điện, đối diện ánh bạch lạp; vua nhìn thấy ngón tay viết chữ. Bấy giờ mặt vua đổi sắc, tư tưởng rối loạn, xương sống yếu sức, đầu gối va chạm lẫn nhau.

Lúc đó người ta dẫn Ðaniel đến trước mặt vua. Vua hỏi người rằng: "Nhà ngươi có phải là Ðaniel, con cái Giuđa, phải lưu đày mà phụ vương trẫm đã điệu từ Giuđa về đây chăng? Trẫm đã nghe rằng nhà ngươi được thần linh các vị thần phù giúp: ngươi được thông minh, trí tuệ và khôn ngoan phi thường. Trẫm đã nghe rằng nhà ngươi có thể cắt nghĩa những huyền bí và giải thích được những chuyện khúc mắc. Vậy nếu nhà ngươi đọc được hàng chữ này và cắt nghĩa cho trẫm, thì nhà ngươi sẽ được mặc áo đỏ, cổ đeo vòng vàng và trở nên vị tướng thứ ba trong vương quốc trẫm".

Ðaniel tâu lại trước mặt vua rằng: "Lễ vật của vua xin để lại cho vua, và ân huệ nhà vua, xin vua ban cho kẻ khác. Thần xin đọc hàng chữ này và cắt nghĩa cho đức vua. Ðức vua đã tự phụ chống đối Ðấng cai trị trên trời: đã đem bày trước mặt vua các bình, chén, bát lấy trong đền Chúa, rồi vua, triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng những đồ ấy mà uống rượu; vua còn ca tụng các thần vàng bạc, đồng, sắt, gỗ, đá, toàn là những thứ không thấy, không nghe và không cảm giác: vua không tôn vinh Thiên Chúa, Ðấng cầm trong tay vận mệnh và đường lối của đức vua. Bởi đó, Chúa khiến ngón tay hiện ra viết hàng chữ đó.

"Ðây những chữ đã viết như sau: Manê, Thêqel, Phares. Xin giải nghĩa những chữ đó như sau: Manê: là Thiên Chúa đã đếm đủ số triều đại nhà vua rồi. Thêqel: là đã cân vua trên cán cân, và thấy vua hụt cân. Phares: là vương quốc của vua đã bị phân chia và trao cho dân Mêđia và Batư".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Ðn 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

Ðáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b).

Xướng: 1) Chúc tụng Chúa đi, mặt trời cùng với mặt trăng. - Ðáp.

2) Chúc tụng Chúa đi, trên trời cao, muôn tinh tú. - Ðáp.

3) Chúc tụng Chúa đi, mưa móc với sương sa. - Ðáp.

4) Chúc tụng Chúa đi, muôn ngàn ngọn gió. - Ðáp.

5) Chúc tụng Chúa đi, lửa đỏ với than hồng. - Ðáp.

6) Chúc tụng Chúa đi, rét mướt và lạnh lẽo. - Ðáp.

Alleluia: Mt 24, 41a và 44

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 21, 12-19

"Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con".

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Trong những ngày qua giáo hội long trọng cử hành mừng kính lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, và tiếp theo là ngày 24 giáo hội Việt Nam chúng ta mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các bài Tin Mừng trong các ngày lễ này dường như liên kết với nhau cách mật thiết. Bài tin mừng trong ngày lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ đã vạch ra đường lối hoạt động của nước Thiên Chúa dành cho những đàn chiên ở phía bên phải của vị quân vương, vì họ đã thực hiện theo đường lối tin mừng là khi ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta đau yếu tù tội các ngươi đã viếng thăm...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người công chính đã thực hiện những điều Chúa dạy và đã dùng máu của mình để làm chứng cho đức tin vào Đức Ki-tô.

Bài Tin Mừng hôm này lại một lần nữa Chúa khẳng định rằng đi theo Chúa, sống theo nước Chúa là phải chịu ngược đãi, bắt bớ, bỏ tù vì danh của Chúa. Chúa phán rằng: "Anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan".

Quả thật, điều này rất đúng khi chúng ta đọc lại những lời mà các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng tuyên xưng trước khi chết.

Thánh Mỹ thưa với quan tổng đốc rằng: "Tôi đã suy xét kỹ, và tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật, nên tôi không chối bỏ bao giờ. Thánh Phê-rô Cao nói rằng: "Xin cho con chịu đau khổ vì danh Đức Ki-tô, được đón nhận ngành lá tử đạo về tới bến thiên đàng". Thánh Kim Thông đáp lại quan tỉnh rằng: "Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được". Còn thánh Phê-rô Quý nói rằng: "Dù trăng trói, gông cùm tù rạc, chén ngục hình xiềng xích tỏa chi nề miễn vui lòng cam chịu một bề cho trọn đạo trung thần hiếu tử."

Trong Lc 21,19 chúng ta đọc thấy rằng: "Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình". Quả vậy, các thánh đã kiên trì, mất mạng sống ở đời này để được sự sống bất diệt mai sau.

Ngày nay không còn sự bách hại đạo hay chúng ta phải đứng trước quan quyền để biện hộ về đức tin. Thế nhưng, trong cuộc sống lại đầy dẫy cơ hội đòi buộc ta biết tuyên xưng đức tin, tuyên xưng mình là người công giáo, là người Ki-tô hữu. Đứng trước sự bất công, gian tham, hối lộ, lợi ích, quyền lợi, danh vọng, chức vụ, địa vị, mỗi người chúng ta có để ánh sáng Tin Mừng, có để ánh sáng của chân lý để trả lời và làm chứng cho Chúa không, hay là chúng ta cũng giống như những người khác là thờ ơ trước những bất công. Không chịu thua thiệt mặc cho những gia trị luân lý bị vi phạm hay trước quyền lực của đồng tiền. Bán rẻ giá trị nhân phẩm trước những lợi ích của bản thân, của danh vọng chức vị.

Để mỗi người chúng ta luôn chiến thắng trước những thử thách đòi hỏi mỗi người chúng ta phải trở lại và sống theo lời Chúa, sống theo giá trị Tin Mừng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện. Khi chúng ta phó thác mọi sự cho Chúa khi đó Chúa sẽ đồng hành với chúng ta và Ngài sẽ hướng dẫn ta và thay ta thực hiện những điều làm vinh danh Chúa và mang lại giá trị cứu rỗi linh hồn. Dường như chúng ta sẽ bị thiệt thòi, trở thành kẻ khờ trước con mắt người đời khi thực hiện điều đó những trước con mắt của Chúa chúng ta trở thành con cái của nước trời.

Ước chi mỗi người chúng ta biết đem Chúa đến trong mọi biến cố của cuộc sống chúng ta, đem Chúa đến cho chính bản thân chúng ta và đem Chúa đến cho ngươi khác để mọi người nhân biết Chúa luôn hiện diện trong thế giới này.

 

Saviô Đinh Phụng Linh SDB

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 19:35
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 968 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]