In Trang này

THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

"Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi, nếu không phải là sự sống lại từ cõi chết?"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chớ thì Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Người rồi sao? Hẳn là không. Vì chính tôi cũng là người Israel, miêu duệ của Abraham, thuộc chi họ Bengiamin. Thiên Chúa không từ bỏ dân Người mà Người đã chiếu cố trước.

Vậy tôi xin hỏi: Chớ thì họ đã vấp chân đến nỗi ngã xuống rồi sao? Hẳn là không. Nhưng vì lỗi lầm của họ mà Dân ngoại được ơn cứu độ, để họ ganh đua với những kẻ ấy. Nếu lỗi lầm của họ làm cho thế giới nên giàu có, và sự thiếu thốn của họ làm cho Dân ngoại được phú túc, thì sự dư đầy của họ còn lợi nhiều hơn biết bao.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết mầu nhiệm này (để anh em không tự cho mình là những kẻ khôn ngoan): là một phần dân Israel cứng lòng mãi cho đến khi toàn thể Dân ngoại nhập giáo, và bấy giờ toàn thể Israel cũng sẽ được cứu độ, như có lời chép rằng: "Từ Sion có Ðấng Cứu độ sẽ đến mà cất sự vô đạo khỏi Giacóp. Và đó là giao ước Ta ký kết với họ, khi Ta xoá bỏ tội lỗi của họ".

Xét theo Tin Mừng thì họ thật là kẻ thù nghịch vì anh em, nhưng xét theo kén chọn, thì họ là những người rất được yêu thương vì các tổ phụ. Bởi vì Thiên Chúa ban ân huệ và kêu gọi ai, Người không hề hối tiếc.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 93, 12-13a. 14-15. 17-18

Ðáp: Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ. - Ðáp.

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. - Ðáp.

3) Nếu như Chúa chẳng phù trợ con, trong giây phút hồn con sẽ ở nơi yên lặng. Ðang lúc con nghĩ rằng "Chân con xiêu té", thì, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. - Ðáp.

Alleluia: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

 

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

          Hôm nay Lời Chúa chỉ dạy chúng ta hai thái độ căn bản nhưng rất cần thiết và gần gũi trong đời sống chúng ta, đó là sự khiêm nhường và lòng mến khách. Trước hết, khiêm nhường là nhân đức nền tảng, được thể hiện cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất qua chính Đức Giê-su Ki-tô. Chính Người đã răn dạy những người biệt phái nên chọn “chỗ rốt hết” để được cân nhắc lên. Thật thế, những người khiêm nhường luôn được người khác kính trọng và nể phục. Họ dễ dàng được tin tưởng và cất nhắc vào những vị trí quan trọng trong cuộc sống. Đàng khác, khiêm nhường ở đây không chỉ đơn giản thể hiện qua cách chọn chỗ này hay chỗ kia, nhưng là thái độ nhìn vào bên trong của mình, ý thức rằng dù mình có quan trọng hay tài năng đến đâu thì vẫn còn ai đó “lớn hơn” mình. Hơn nữa, dù tài giỏi, giàu sang hay quyền lực đến đâu đi nữa, chúng ta làm sao có thể so sánh được với Con Thiên Chúa – Đấng đã trở nên bậc thầy về lòng khiêm nhường và là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Bởi thế, mang thân phận con người yếu đuối, chúng ta cần có thái độ nhìn ngược lại bên trong tâm hồn mình, duyệt xét thái độ khiêm nhường qua chính lời nói, suy nghĩ và hành động trong đời sống hàng ngày chúng ta. Có như thế, chúng ta sẽ tìm thấy một niềm an ủi, một sự khích lệ lớn lao nhất từ ông “Chủ Tiệc” vĩ đại nhất là Thiên Chúa chúng ta.

          Thứ đến, từ thái độ khiêm nhường, Chúa Giê-su cũng chỉ cho người biệt phái biết những ai họ nên mời trong bữa ăn trưa hay ăn tối của họ. Theo đó, những người nên mời không phải là bạn bè hay họ hàng gần xa, nhưng là những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt và đui mù. Ở đây, chúng ta có thể nhận ra rằng, những người sống đời khiêm nhường sẽ luôn biết cách đỗi đãi và tiếp đón ai cho phải lẽ. Họ nhận ra rằng những người tàn tật và nghèo khổ kia vẫn xứng đáng được cân nhắc lên. Họ tin rằng mời những người này sẽ đem đến cho họ nhiều công phúc trước mặt Đấng Tối Cao. Người sống khiêm nhường sẽ không mong được đáp trả khi làm ơn cho người khác, nhưng trái lại những người nhận ơn sẽ nhìn ra khuân mặt và trái tim mục tử của Chúa Giê-su nơi người làm phúc cho mình. Người sống khiêm nhường không nên mời những những người có khả năng trả lại, vì một khi họ hoàn toàn có khả năng đáp trả, họ sẽ không quan tâm, quên nhanh chóng và sẽ không nhận ra hình ảnh Chúa Giê-su nơi ngươi ban ơn. Qủa thật, Chúa Giê-su chỉ dạy những người biệt phái cũng chính là chỉ dạy mỗi người chúng ta, cách sống và đối xử với người khác ra sao, để họ luôn nhận ra hình ảnh về một Đức Giê-su khiêm nhường, với trái tim rộng mở chào đón tất cả mọi người.

          Lạy Chúa Giê-su, chúng con dễ dàng trở nên kiêu ngạo trước những thành công trong cuộc sống. Chúng con cũng đã sống khiêm nhường nhưng chưa bao gồm thái độ triệt để nhìn vào bên trong mình để ý thức rằng mình chẳng là gì so với sự khiêm nhường của chính Chúa. Xin chỉ dạy chúng con biết sống nhân đức khiêm nhường không chỉ cho riêng chúng con nhưng còn cho mọi người xung quanh, để họ nhận ra hình ảnh của Chúa được thể hiện qua cách đối xử của chúng con đối với họ . Amen.

 

Giuse Vũ Viết Hướng SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 17:17
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 193 lần