LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ: NÊN THÁNH BẰNG CÁCH NÀO

CÁC THÁNH NAM NỮ: NÊN THÁNH BẰNG CÁCH NÀO

Lễ Trọng

 

Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14

"Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: "Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: "Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên".

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: "Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen". Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: "Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?" Tôi đáp lại rằng: "Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ". Và người bảo tôi rằng: "Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa (c. 6a).

Xướng: 1) Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái đất trên biển cả, và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi. - Ðáp.

2) Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện? Ðó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá. - Ðáp.

3) Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng từ bi của Chúa, Ðấng giải thoát họ. Ðấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người, những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 1-3

"Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng Thánh.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Mc 11, 28

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm

Nên thánh bằng cách nào?

Tôi rất thích câu chuyện hóm hỉnh: “Trong một lớp giáo lý, vị linh mục hỏi nhóm trẻ con có ai biết định nghĩa thế nào là một vị thánh. Nhớ tới những ô cửa kính mầu có vẽ hình các thánh mà em rất thích nhìn ngắm mỗi khi đi lễ nhà thờ xứ, một em nhỏ giơ tay lên xin trả lời: ‘Thánh là người để cho ánh sáng chiếu xuyên qua mình”. Tôi thấy câu trả lời đơn sơ ấy quả là tuyệt vời và sâu sắc! Nếu thánh không tự mình có nguồn sáng mà chỉ là người có khả năng để cho ánh sáng chiếu xuyên qua, thì ta có thể đặt thêm hai câu hỏi khác nữa: ánh sáng nào chiếu qua, và làm thế nào để ánh sáng có thể chiếu qua được?

Ánh sáng nào chiếu qua?- Đương nhiên là ánh sáng của Chúa rồi, thế nhưng Chúa cũng có nhiều thứ ánh sáng lắm đấy. Ánh sáng của Chúa có thể là quyền phép, là toàn thiện, là khôn ngoan, là sức mạnh… những thứ ánh sáng này đã được Cựu Ước (và có lẽ cả các tôn giáo khác nữa) đề cập tới cách khá thường xuyên và rành rẽ. Thế nhưng có một thứ ánh sáng khác nữa của Thiên Chúa mà chỉ Đức Ki-tô khi cất công xuống thế làm người và chịu chết mới chỉ cho nhân loại thấy được; đó là ánh sáng của một Thiên Chúa tình yêu, đầy từ tâm và hay xót thương. Các Thánh của Tân Ước và của Hội Thánh phải là những vị có khả năng để cho thứ ánh sáng này của Thiên Chúa chiếu xuyên qua, cả khi họ còn sống lẫn khi họ đã qua đời. Nói ‘xuyên qua’ là đứng từ góc độ các người khác nhìn vào các ngài và nhận ra, miễn là họ không bị bưng kín trong lối suy nghĩ cố hữu; còn về phần Các Thánh, vì là những người đã tiếp nhận trọn vẹn Tin Mừng của Đức Ki-tô, chắc chắn các ngài cách này hay cách khác đã nhận ra và thâm tín điều này, vì biết rằng“Họ đã giặt áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7:14). Chỉ cần nhìn sâu vào tâm tình của Đức Maria hay của bất kỳ vị thánh nào đã từng có dịp diễn tả tâm tình riêng tư của mình, như Âu Tinh hay Tê-rê-xa chẳng hạn, là ta nhận ra ngay. Nên chú ý là nếu chiêm ngưỡng các Thánh mà chỉ thấy nơi các ngài toàn là ánh sáng của quyền phép (phép lạ) của toàn thiện (nhân đức, khổ chế) của khôn ngoan (tiến sĩ) hay can đảm mạnh bạo (tử đạo) là ta chưa thực sự hiểu các ngài. Nói cách khác, chúng ta đang làm các ngài thất bại trong việc để cho ánh sáng đích thực của Đức Ki-tô lọt qua.

Làm cách nào để ánh sáng có thể chiếu qua?Đừng có lo! Đức Giê-su đã khảng định: chỉ cần là một Ki-tô hữu thấp hèn nhất là ta đã có thể tỏa sáng cơ mà;“anh em là ánh sáng… là ngọn đèn…” (Mt 5:13-16). Thế nhưng để có thể tiếp nhận ánh sáng đích thực của Đức Ki-tô, ta vẫn cần phải hội đủ một số điều kiện và nắm được một bí quyết. Chính Phúc âm ngày hôm nay đang vạch ra điều này khi trình bày các mối phúc được Đức Giê-su công bố. Các mối phúc đâu phải là một lối tu đức mới hầu làm cho con người nên hoàn thiện hơn! Chúng sẽ chẳng có giá trị gì nếu không phải là những ‘điều kiện’ (hay đúng hơn, những ‘dịp may’) để ta có thể lãnh hội được ánh sáng của Tin Mừng tình yêu. Tất cả các vị thánh đều là những người đã từng sống các mối phúc, cách này hay cách khác, và vì thế đã có khả năng tiếp nhận và chiếu tỏa ánh sáng của Đức Ki-tô.

Nếu quả là như thế thì chúng ta đừng có mơ tới một sự trọn lành qua luyện tập như một ánh sáng tự phát! Điều đó có thể một số vị nào đó đã đạt được, trong số họ có cả các bậc thánh hiền của các tôn giáo khác hay các vĩ nhân anh hùng của các học thuyết ngoài Ki-tô giáo. Không, các Thánh Ki-tô hữu sẽ giản dị hơn nhiều; các ngài là những người đã không ngừng tiếp nhận ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa vào cuộc sống mình, và đôi khi qua chính những thất bại, các đổ vỡ tinh thần hay yếu đuối sa ngã, điều mà người đời vẫn coi là ‘bất hạnh’, thì các ngài lại coi chúng như những ‘dịp may’ được cống hiến để tiếp nhận và làm tỏa sáng tình yêu xót thương cứu độ của Thiên Chúa. Đức Ki-tô hôm nay long trọng công bố thái độ này như một bí quyết (chìa khóa) để đi vào vương quốc tình yêu (“vì Nước Trời là của họ… đất hứa làm gia nghiệp…”).

Lễ Các Thánh do đó, nhắc nhở và mời gọi từng người chúng ta, qua việc chiêm ngắm các ngài, thể hiện cái bí quyết này trong cuộc sống đời thường của mình. Qua Các Thánh (và lòng sùng kính chân thực đối với các ngài) chúng ta càng dễ dàng hơn nhìn thấy và tiếp nhận luồng ánh sáng của Đức Ki-tô, để nó chiếu soi vào con người mình, lọt qua và làm những người chung quanh cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng đó.

Như vậy tất cả chúng ta đều có thể nên thánh, vì ‘dịp may’ không thiếu và bí quyết đã được trao tay. Chỉ cần chúng ta vượt qua nghi ngại của một quan niệm sai lầm… và ánh sáng Tình yêu nhân ái và hay thương xót của Thiên Chúa đang chờ đợi để chiếu sáng trên tất cả chúng ta. Quả vậy, các Thánh cũng như sự thánh thiện của các ngài gần gũi chúng ta biết là dường nào và trong tầm tay với của mọi Ki-tô hữu, kể cả những người yếu đuối tội lỗi nhật!

Kính lạy hết thảy Các Thánh Nam Nữ trên trời, chắc hẳn các ngài có rất nhiều điều để dạy dỗ con, và đời sống các ngài cũng có nhiều gương sáng để con học đòi bắt chước; thế nhưng các điều đó chẳng mấy ích lợi cho con, nhất là trong hoàn cảnh sống rất khác biệt giữa con với các ngài. Con nghĩ rằng các ngài cũng chẳng muốn như thế đâu, vì đó đâu phải là mục tiêu các ngài nhắm tới khi còn sống. Vậy thì xin hãy dạy con đón nhận tình yêu thương xót của Chúa như các ngài đã từng đón nhận, và xin cho con cũng biết ca ngợi lòng thương xót Chúa như các ngài ca ngợi lúc này trên thiên quốc. A-men  

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 20:07
Đánh giá bài suy niệm
(1 Đánh giá)
Số Lần đọc 1310 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]