THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

Bài Ðọc I: Is 26, 1-6

"Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và hào luỹ che chở, hãy mở cửa, và dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào. Sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình. Sự hoà bình, vì chúng ta trông cậy nơi Chúa.

Hãy trông cậy Chúa đến muôn đời, trông cậy Chúa, Ðấng quyền năng mãi mãi. Vì Người triệt hạ dân ở nơi cao, và hạ thấp những thành trì danh tiếng, Người hạ nó sát đất, chà đạp nó thấu bụi tro. Bàn chân người nghèo khó bước đi, và kẻ bần cùng sẽ đạp trên nó.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 117, 1 và 8-9. 19-21. 25-27a

Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a)

Hoặc đọc: Alleluia!

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người; tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. - Ðáp.

2) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi,và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi. - Ðáp.

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. - Ðáp.

 

Alleluia: Is 40, 9-10

Alleluia, alleluia! - Hỡi người giảng tin mừng, hãy mạnh dạn cất lớn tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ đến trong sức mạnh. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 7, 21. 24-27

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm:

Top of Form

Bottom of Form

THIÊN CHÚA LÀ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ TA XÂY CUỘC ĐỜI.

Con người luôn ước mong tìm được một cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt sống trong một thế giới chủ nghĩa thực dụng, họ lao mình vào công việc, hy vọng rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền và chính tiền bạc mang lại cho họ nhiều tiện nghi, nhiều của cải và mang lại cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên đối với người Kitô hữu không đặt nền tảng của niềm hạnh phúc cuộc đời trên vật chất tầm thường đó nhưng chúng ta đặt cuộc đời trên nền tảng vững chắc đó là Thiên Chúa.

Thiên Chúa là thành trì kiên cố vững chắc, là núi đá bền vững ngàn năm. Thánh vịnh 18 đã làm nổi bật điều này “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.” Tiên tri Isaiah khuyến khích dân đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Thiên Chúa: “Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa: chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm.” Như thế đối với người công giáo, Thiên Chúa là chỗ dựa, là nền tảng cuộc đời mình. Ngài yêu thương và ban phát cho ta những ân sủng. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận đáp trả lại những gì Thiên Chúa ban cho mình qua việc thực thi thánh ý của Ngài vì mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người không chỉ bằng việc lắng nghe hay bằng lời nói. Đây cũng là điều mà bài Tin Mừng hôm này đòi hỏi ta phải thực hiện. Đồng thời, môi liên hệ này phải được thể hiện bằng việc thực hành “không phải bất cứ ai thưa với thầy: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”. Và mối liên giữa con người với Thiên Chúa phải được biểu lộ qua việc lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài.

Vì yêu thương, Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc và không muốn ai phải đau khổ, đặc biệt Ngài là Đấng tạo thành và điều khiển vụ trụ nên Ngài biết rõ những gì mang lại hạnh phúc và những gì gây đau khổ cho con người. Vì thế. Ngài phải ban lề luật để con người khỏi vượt qua rồi phải chịu đau khổ. Nếu ai thực thi thánh ý của Thiên Chúa thì được xem như là người khôn ngoan xây nhà trên đá vì thánh ý của Thiên Chúa là con đường dẫn ta đạt tới hạnh phúc, là sự thật để ta tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời và thánh ý của Ngài là sự sống để ta đươc kết hợp trong sự sống muôn đời với Ngài. Con những ai chỉ nghe lời Chúa mà không đưa ra thực hành thì được kể như là người khờ dại xây nhà trên cát. Khi gặp mưa sa, sóng lớn sẽ bị sập và bị cuốn trôi.

Mùa vọng là dịp giúp ta thức tỉnh để nhìn lại mỗi tương quan với Thiên Chúa đã tiến triển tới đâu và ta phải làm thế nào để cải thiện mỗi tương quan này ngày càng thắm thiết hơn. Đây cũng là cơ hội để ta xét mình lại xem ta đã thực thi thánh ý của Thiên Chúa một cách triệt để chưa?, nghĩa là mến Chúa thế nào và yêu người thế nào rồi? Nếu ta chỉ xây dựng cuộc đời của ta trên vật chất mà không lấy Chúa là nền tảng cuộc đời thì mãi mãi ta sẽ đau khổ và bất hạnh.

Giuse Hồ Quang Hân SDB

 

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 06:26
Đánh giá bài suy niệm
(1 Đánh giá)
Số Lần đọc 1827 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]