THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) 2Cor 5, 14-21

"Ðấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta".

Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến Ðức Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã chết; và Ðức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình.

Bởi thế, từ nay chúng tôi không còn biết ai theo huyết nhục nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Ðức Kitô theo phương diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết Người như vậy nữa.

Ai ở trong Ðức Kitô là một thọ sinh mới: những gì cũ đã biến đi: này mọi sự đã được đổi mới.

Và mọi sự đều do Thiên Chúa là Ðấng giải hòa chúng ta với Người nhờ Ðức Kitô, và đã trao chức vụ giải hòa cho chúng tôi.

Chính Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải hòa thế gian với Người, không còn qui trách tội lỗi cho họ nữa và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi.

Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Ðức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy.

Nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.

Ðấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta, để trong Ðức Kitô, chúng ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa.

Ðó là Lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12

Ðáp: Chúa là Ðấng thương xót và nhân ái. (8a)

Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá bao giờ quên mọi ân huệ của Người. - Ðáp.

2) Người đã tha thứ mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội lên đầu ngươi mão từ bi, và ân sủng. - Ðáp.

3) Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. - Ðáp.

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, Lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. - Ðáp.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 33-37

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Ðó là lời Chúa.

 

 suy niệm

TRUNG THỰC TRONG LỜI NÓI

(Mt 5,33 - 37)

Mahatma Gandhi là người luôn tự hào: Tôi không bao giờ biết nói dối. Quả thực, dù là một nhà chính trị, đối với phe nghịch, ông không hề nói dối để thủ lợi cho mình. Khi ông hứa điều gì thì kể như đã được thực hiện.

Người ta kể rằng sở dĩ Mahatma Gandhi có được đức tính ấy là nhờ sự dạy dỗ khéo léo của người mẹ.

Một hôm Gandhi ở trường về, vì sợ mẹ la, ông đã nói dối mẹ. Nhưng bà mẹ biết, nên ngày hôm đó bà nhất định bỏ cơm. Gandhi đã hết lời cầu khẩn nhưng mẹ nhất định không chịu ăn.

Cuối cùng mẹ ông giải thích: - Thà mẹ thấy con chết còn hơn là thấy con nói dối. Vì nói dối là tỏ ra con có một tâm hồn khiếp nhược. Sinh con ra như thế là một nỗi nhục cho mẹ. Mẹ không muốn sống nữa.

Mahatma Gandhi liền dũng cảm đi vào nhà bếp, lấy một cục than hồng để trên bàn tay và nói: - Con thề với mẹ, suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối nữa.

Bà mẹ mừng quá, ôm con vào lòng, vừa khóc vừa nói: - Con như thế mẹ mới đủ can đảm để sống với con.

Từ đó, Mahatma Gandhi không bao giờ thất hứa với mẹ. Ông thường kể lại: - Vết sẹo trên tay tôi là hình bóng của mẹ tôi, nó không bao giờ rời khỏi tôi. Đó là vị thần phù hộ cho tôi luôn sống ngay thẳng và trọng danh dự.

Trong một xã hội ngày nay, dối trá lừa đảo đã trở thành luật sống, thì sự trung thực sẽ ra sao? Phải chăng người Ki-tô hữu chúng ta lại cho rằng, giới răn thứ tám không còn ràng buộc nữa? Người người dối trá, tại sao tôi không dối trá, miễn là tôi không vi phạm đến quyền lợi của người khác thì thôi.

Chúa Giê-su không chấp nhận bất cứ một luật trừ trong giới răn này: "Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ mà ra".

Nền tảng của giới răn này chính là phẩm giá của con người. Con người là hình ảnh của Chúa, mà Thiên Chúa là Đấng chân thật, cho nên thuộc tính cơ bản nhất của con người cũng phải là chân thật. Thiên Chúa phán một lời liền có muôn vật, không có cách quãng thời gian giữa lời nói và hành động của Ngài.

Như vậy, người biết tôn trọng phẩm giá cao cả của mình, đương nhiên cũng là người biết tôn trọng lời nói của mình, đó là đòi hỏi của bất kỳ nền luân lý đạo đức nào. Đón nhận chân lý mặc khải của Chúa về con người, người Ki-tô hữu phải ý thức hơn ai hết về phẩm giá cao trọng của mình. Phẩm giá ấy được thể hiện hay không là tùy ở mức độ trung thực của ta.

Bản sắc của người Ki-tô hữu có được thể hiện hay không là tùy ở mức độ trong suốt cuộc sống của chúng ta. Niềm tin của ta có khả tín hay không là tùy ta có can đảm để lội ngược dòng giữa một xã hội mà dối trá đã trở thành luật sống.

Chúa Giê-su đã sống cho đến cùng lời Ngài rao giảng. Dù cái chết cũng không khóa được lời sự thật của Ngài và cái chết của Ngài trên Thập giá cuối cùng cũng trở thành lời.

Các bạn thân mến,

Biết bao người đang chờ được nghe những lời chân thật của Ki-tô hữu chúng ta, không chỉ những lời thốt ra từ miệng, mà còn là những lời từ một cuộc sống ngay thẳng, thanh liêm. Nguyện xin Chúa gìn giữ và ban cho ta ơn can đảm để dám làm chứng cho lời chân lý của Ngài trong cuộc sống.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 16 Tháng 6 2017 15:52
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 924 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]