THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Kg 1, 1-8 "Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta". Khởi đầu…
THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Esd 9, 5-9 "Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ". Trích sách Esdra. Tôi là…
THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Esd 6, 7-8. 12b. 14-20 "Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua". Bài…
21 THÁNG 9: THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ  Bài Ðọc I: Ep 4, 1-7. 11-13 "Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô". Trích thư Thánh Phaolô…
THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 6, 13-16 "Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngày Chúa lại đến".…
THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 6, 2c-12 "Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính". Trích…
THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 4, 12-16 "Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ…
THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 3, 14-16 "Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương". Trích thư thứ nhất của Thánh…
  THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 1, 15-17 "Người đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi".…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]