THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 3, 1-10 "Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi". Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán…
THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 1, 1 - 2, 1. 11 "Ông Giona chỗi dậy lánh xa mặt Chúa". Khởi đầu sách Tiên…
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI: VIỆC ẤY SẼ XẢY RA CÁCH NÀO! Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ…
THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN (Lc 10,17-24): Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả…
CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a "Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi". Trích sách Xuất Hành. Ðây Chúa phán: "Này Ta…

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tháng 10 06, 2017
LỄ MÂN CÔI Lm. G.B. Trần Văn Hào SDB “Và người môn đệ đem Mẹ về nhà của mình” (Ga 19,27b) Giữa lưng chừng đèo Ngoạn mục trên…
Lễ Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael Lễ Kính  Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 "Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người". Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi…
THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Dcr 2, 1-5. 10-11a "Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi". Trích sách Tiên tri Dacaria. Tôi đã…
  THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Kg 2, 1b-10 "Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang".…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]