THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 21-23 "Người đã giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh…
  THỨ SÁU TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 15-20 "Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người". Trích thư Thánh Phaolô…
THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 9-14 "Người đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, và đem chúng ta vào…
  THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 1-8 "Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ".…
THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 5, 1-6. 9-11 "Người đã chết vì chúng ta, để chúng ta cùng được sống với Người".…
  THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 4, 13-17 "Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một…
  THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 4, 1-8 "Ðây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của…
THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 3, 7-13 "Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người".…
THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 2, 9-13 "Chúng tôi làm việc ngày đêm để rao giảng Tin Mừng giữa anh em". Trích…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]