THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 6, 2c-12 "Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính". Trích…
THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 4, 12-16 "Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ…
THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 3, 14-16 "Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương". Trích thư thứ nhất của Thánh…
  THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 1, 15-17 "Người đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi".…
 THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN (Lc 6,39-42): Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được…
THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN (Lc 6,27-38): Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con…
THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 3, 1-11 "Anh em đã chết với Ðức Kitô. Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể…
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a "Ðến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con". Trích sách Tiên tri Mikha. Ðây lời…
THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 24 - 2, 3 "Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]