25 tháng 01 THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Cầu Cho Các Ki-tô Hữu Hợp Nhất  Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Suy niệm Tin Mừng Mc 16:15-18…

NGÀY 31 THÁNG 12

Tháng 12 29, 2016
  NGÀY 31 THÁNG 12 (1Ga 2,18-21): Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã…

NGÀY 30 THÁNG 12

Tháng 12 28, 2016
NGÀY 30 THÁNG 12 BÀI ÐỌC I: 1 Ga 2, 12-17 Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì danh…
NGÀY 29 THÁNG 12: DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 3-11 Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết…
NGÀY 28 THÁNG 12: CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1,5 - 2,2 Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi…
NGÀY 26 THÁNG 12 Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi   (Mt 10,17-22):  Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Chúng con hãy coi chừng người…
NGÀY 24 THÁNG 12: BENEDICTUS BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12.16 Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên…
NGÀY 23 THÁNG 12 BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4.23-24 Ðây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con…
NGÀY 22 THÁNG 12: TÁN TỤNG DANH NGƯỜI BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28 Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]