THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG BÀI ÐỌC I: Xp 3, 1-2. 9-13 Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung…
THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Ds 24, 2-7. 15-17a Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ…
THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11 Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy…
THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG   BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là…
THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Is 41, 13-20 Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi: Ðừng…
THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG  BÀI ĐỌC I: Is 40, 25-31 Ðấng Chí Thánh phán rằng: Các ngươi sánh Ta với ai? Và kể Ta bằng ai?…
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ…
MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Suy niệm Tin Mừng Lc 1:25-38 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB VÔ NHIỄM CHO HẾT THẢY MỌI NGƯỜI Ki-tô hữu chúng ta…
MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Suy niệm Tin Mừng Lc 1, 25-38 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB   Vô Nhiễm vì được Thiên Chúa đoái thương… Niềm…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]