THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG Bài đọc 1 (Is 11,1-10) Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh…

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ

Tháng 11 27, 2016
THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ   BÀI ĐỌC I: Rm 10, 9-18 Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho…
THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN (Lc 21, 34-36): Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con…
THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN  BÀI ĐỌC I: Ðn 7, 2-14 Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương…
THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN  BÀI ÐỌC I: Ðn 6, 12-28 Trong những ngày ấy, có những người tọc mạch dò xét, họ bắt gặp Ðaniel đang…
       THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28 Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình…
THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: 1 Mcb 4, 36-37, 52-59 Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: "Quân thù chúng…
THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN BÀI ÐỌC I: 1 Mcb 2, 15-29 Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn…
THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 2 Mcb 7, 1. 20-31 "Ðấng Sáng Tạo vũ trụ sẽ trả lại cho các con tinh thần và…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]