THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Rm 8, 31b-39; Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31; Lc 13, 31-35.   BÀI ĐỌC I: Rm 8, 31b-39 Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…
THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 18-25 "Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa". Trích thư Thánh…
THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 12-17 "Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu…
THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 1-11 "Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở…
THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 7, 18-25a "Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?" Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…
THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 6, 19-23 "Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa". Trích thư…
  THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 6, 12-18 "Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống…
  THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 "Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị,…
  THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 20-25 "Có lời đã chép vì chúng ta là những kẻ được kể là tin vào…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]