THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 1, 1-7 "Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi…
Tin Mừng Mc 10:17-30 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB TỐT LÀNH VÀ NHÂN LÀNH Chàng thanh nhiên (Mt 19:20) hay một thủ…
THỨ BÁY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Ge 3, 12-21 "Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới". Trích sách Tiên tri Giôel.…
THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Ge 1, 13-15; 2, 1-2 "Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt". Trích sách Tiên tri Giôel.…
THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Ml 3, 13 - 4, 2a "Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa". Trích sách Tiên…
THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 3, 1-10 "Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi". Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán…
THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 1, 1 - 2, 1. 11 "Ông Giona chỗi dậy lánh xa mặt Chúa". Khởi đầu sách Tiên…
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI: VIỆC ẤY SẼ XẢY RA CÁCH NÀO! Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ…
THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN (Lc 10,17-24): Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]