THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 6, 19-23 "Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa". Trích thư…
  THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 6, 12-18 "Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống…
  THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 "Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị,…
  THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 20-25 "Có lời đã chép vì chúng ta là những kẻ được kể là tin vào…
THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18 "Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín…
THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 1-8 "Abraham đã tin vào Thiên Chúa và điều đó kể cho ông như sự công chính".…
THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 3, 21-30a "Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm…
THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 2, 1-11 "Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm, trước là những…
THỨ  BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 1, 16-25 "Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa".…

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]