Từ kinh nghiệm của Don Bosco… Trong Hồi sử về Don Bosco, ta có thể đọc được nhiều sự kiện đã xảy ra trong đời Ngài. Ngoài những…
Từ một câu chuyện về Don Bosco Trên đường đi dạo với các học sinh của mình, Don Bosco thường hay đặt ra những câu hỏi vừa để…
Lịch sử cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta được ghi lại bằng những kỷ niệm từ thuở sơ sinh, từ lúc cất bước vào đời…
Page 2 of 2
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]