TUẦN 9 NGÀY KÍNH THÁNH ĐAMINH SAVIÔ

TUẦN 9 NGÀY KÍNH THÁNH ĐAMINH SAVIÔ

KINH THÁNH ĐAMINH SAVIÔ

Lạy thánh Đaminh Savio, xưa đã theo học trường thánh Gioan Bosco, để sống cuộc đời thánh thiện của tuổi trẻ, xin giúp chúng con bắt chước ngài yêu Chúa Giêsu, mến Đức Mẹ và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin giúp chúng con quyết tâm, thà chết chẳng thà phạm tội, để được cứu rỗi đời đời. Amen.

 

NGÀY THỨ NHẤT (27 tháng 4)

Đaminh Savio, bạn của Chúa Giêsu

Lạy thánh Đaminh Savio, ngài nên thánh, trước hết vì ngài yêu mến Chúa Giêsu “hết tâm hồn, hết trí khôn, và hết sức lực” ngài. Khi nhìn ngắm cây thánh giá, ngài đã nhận biết giá cao cả mà Chúa Giêsu đã phải trả để cứu chuộc linh hồn ngài. Ngay từ khi rước lễ lần đầu, ngài đã hứa với Chúa rằng sẽ trung thành, sẵn sang chết, và không bao giờ phản bội.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ HAI (28 tháng 4)

Đaminh Savio, hiệp sĩ của Đức Mẹ

Lạy thánh Đaminh Savio, ngài không bao giờ tách Mẹ Maria ra khỏi Chúa Giêsu trong lòng yêu mến của ngài. Ngây ngất trước nhan Vô Nhiễm rạng người của Mẹ, xúc động trước nhan Mẹ Sầu Bi, ngài đã kín múc nơi Mẹ Maria sự say mê đức trong sách nguyên tuyền. Ngài đã dâng hiến thân xác và linh hồn mình cho Mẹ Maria. Ngài là hiệp sĩ của Mẹ, quảng bá lòng tôn sung và yêu mến Mẹ.

Xin Ngài giúp chúng con hiểu biết lòng tôn sung Mẹ Maria rất cần thiết cho mọi Kito hữu, và lòng tôn sùng đó sẽ đổ vào tâm hồn đầy tràn sự dịu dàng, sức mạnh và niềm vui.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ BA (29 tháng 4)

Đaminh Saviô, đệ tử ngoan ngoãn của Don Bosco

Lạy thánh Đaminh Savio, ngài đã biết rõ rằng người ta chỉ có thể đến với Chúa Giesu và Chúa Cha qua Giáo Hội và các linh mục của Giáo Hội. Ngài đã đặt mình trong tay Don Bosco như tấm vải mềm mại trong tay thợ may. Ngài đã rộng mở cõi lòng ngài cho Don Bosco hằng tuần trong bí tích Sám Hối. Ngài đã chăm chú vâng nghe những lời khuyên dạy của Don Bosco. Chính vì thế, ngài đã trèo lên rất cao trên đỉnh trọn lành.

Khi bước vào con đường lý tưởng này, chúng con cần một người hướng đạo chắc chắn là linh mục. Xin ngài giúp chúng con có được niềm tin vào linh mục, sự ngay thẳng trong tòa cáo giải và ước muốn được linh mục hướng dẫn.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ TƯ (30 tháng 4)

Đaminh Savio khao khát nên thánh

Lạy thánh Đaminh Savio, một ngày kia, ngài đã khám phá ra rằng Thiên Chúa tốt lành là Cha chúng ta, đã kêu gọi ngài nên thánh. Ngài đã nghiêm chỉnh đón nhận lời mời gọi đó. Ngài đã không tiếc những nỗ lực và hy sinh. Ngài đã nói: “Tôi hoàn toàn muốn tiến tới và đi đến cùng, tới nơi mà Chúa muốn tôi phải đến”.

Xin ngài giúp chúng con biết gớm ghét sự phỏng chừng và nguội lạnh. Xin ngài cho chúng con thích cố gắng và tiến bước. Xin ngài nâng đỡ chúng con trong các quyết định của chúng con; và xin đừng bao giờ để chúng con nản chí như những người hèn nhát.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ NĂM (1 tháng 5)

Đaminh Savio, một học sinh hoàn hảo

Lạy thánh Đaminh Savio, ngài đã chống lại chước cám dỗ là nên thánh chỉ trong tư tưởng đẹp và lời nói hay. Ngài đã khởi sự việc nên thánh với việc chu toàn bổn phận khó nhọc hằng ngày. Ngài đã vui lòng chấp nhận luật nhà trường. Ngài đã chuyên cần học bài cũng như làm bài trong lớp học và ở nhà. Các nỗ lực đã đem lại cho ngài sự thành công xứng đáng.

Việc nên thánh của chúng con cũng phải khởi sự với việc trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày. Xin ngài giúp chúng con noi gương Chúa Giêsu Nagiaret như ngài, và đạt tới tương lai của mình, nhờ biết bền bỉ chu toàn bổn phận hằng ngày.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ SÁU (2 tháng 5)

Đaminh Savio, tông đồ nhiệt thành

Lạy thánh Đaminh Savio, để nên thánh, ngài cũng muốn yêu mến và giúp đỡ người khác. Ngài biết rằng Chúa Giêsu đã dâng mình trên thánh giá để cứu rỗi họ. Ngài rất khát khao các linh hồn hưởng được ơn cứu rỗi bao la đó. Vì thế, ngài trở thành tông đồ bằng cách yêu mến các bạn hữu; ngài đã thành lập hội Vô Nhiễm; ngài đã lo lắng về phần rỗi của những người lạc giáo; hằng ngày ngài cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho các vị truyền giáo.

Xin ngài thông truyền cho chúng con một chút lòng nhiệt thành đó. Xin ngài đốt lên nơi chúng con ngọn lửa biết lo lắng về nước Chúa và ao ước làm việc vì phần rỗi của anh em chúng con.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ BẢY (3 tháng 5)

Đaminh Savio, người mang lại niềm vui

Lạy thánh Đaminh Savio, ngài đã thường nghe Don Bosco công bố rằng một vị thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Tình bạn thâm sâu với Chúa Giêsu, sự hiện diện của Đức Mẹ, sự bình an trong lương tâm, việc năng lui tới phép Thánh Thể, hoa quả của những hy sinh được vui lòng chấp nhận; tất cả đã làm nảy sinh trong tâm hồn ngài và ngay cả trên diện mạo ngài một niềm vui dịu dàng và liên lỉ. Niềm vui ấy trở thành lòng thiện cảm, trở thành đức ái tế nhị, được sống với ngài thật tốt đẹp.

Xin ngài giúp chúng con có được niềm vui của con cái Thiên Chúa, một niềm vui mà không ai có thể lấy mất đi được. Xin ngài giúp chúng con làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh và cho Giáo Hội của Người bằng đời sống vui tươi của chúng con.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ TÁM (4 tháng 5)

Đaminh Savio năng lui tới phép Thánh Thể

Lạy thánh Đaminh Savio, một trong những bí quyết thâm sâu nhất của ngài về sự thánh thiện và sự tỏa sáng của ngài là sự gặp gỡ hầu như hàng ngày của ngài với Chúa Giêsu Kitô trong phép Thánh Thể. Ngài yêu mến và sống Thánh Lễ hàng ngày như là bí tích cao cả của phần rỗi thế gian. Ngài rước lễ với sự hồi tâm lạ thường; mỗi lần ngài đều đón nhận lương thực ban sức mạnh và niềm vui trong cuộc đối thoại mật thiết với Chúa Giêsu.

Xin ngài dạy chúng con biết cầu nguyện sốt sắng hơn, hiểu biết và yêu mến Thánh Lễ, rước lễ sốt sắng, cảm tạ chân thành và sau cùng sống theo tinh thần Thánh Lễ và hiệp lễ của chúng con.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ CHÍN (5 tháng 5)

Đaminh Savio kết hợp với Hy Lễ Thập Giá của Chúa Giêsu

Lạy thánh Đaminh Savio, giờ đây chúng con đang ở trên đỉnh thánh thiện của ngài, chúng con khó nhận ra ánh sáng của sự thánh thiện đó. Ngài đã yêu thích sự hãm mình và đau khổ, không phải với tình cảm bệnh hoạn, nhưng để nên giống Chúa Giêsu Cứu Thế bị đóng đinh và để tham dự nhiều hơn vào việc cứu rỗi thế gian. Cơn bệnh cuối cùng  của ngài có thể được coi là cuộc thương khó của ngài. Và cái chết của ngài đã được đánh dấu trước với niềm vui của sự phục sinh.

Đứng trước đau khổ và hy sinh, xin ngài dạy chúng con không trốn tránh, nhưng biết sử dụng để đền tội và tăng trưởng, nhất là xin giúp chúng con được chết lành.

Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Sáng danh….

Thánh Đaminh Savio, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi thánh Đaminh Savio, Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức ái và lòng trong sạch: xin cũng ban ơn giúp chúng con tang trưởng như con cái Cha, trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 530 lần
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]